Nr. 1/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 2456/18.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut, în cuantum de 22782,9 lei, pentru buna desfășurare a proiectului, în vederea achitării cheltuielilor curente, după cum urmează:
– 4028 lei pentru achitarea contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale, scadente la data de 25.11.2019;
– 3462,90 lei, valoare cu TVA, factură achiziție consumabile, tranșa II, scadentă la data de 31.10.2019;
– 4522 lei valoare cu TVA, consumabile, tranșa III, scadentă la data de 30.11.2019;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii septembrie 2019;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii octombrie 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.