Nr. 1/51 din 13.11.2019

Având în vedere:
Adresa DGAF nr. 917/11.11.2019 înregistrată Rectorat cu nr. 2433/12.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea Aulei Magna şi a Foaierului de către Forumul Democratic al Germanilor din Judeţul Caraş-Severin, în vederea organizării acţiunilor din cadrul Sărbătorii de toamnă a etniei germane, în data de 16.11.2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.