Nr. 1/50 din 06.11.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 06.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata taxei de şcolarizare pentru programul de formare psihopedagogică Nivelul II, regim postuniversitar, pentru următorii cursanți:
– Tistu Gheorghe.
Art. 2. Prezenta se comunică Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Direcției Generale Administrativ-Financiare şi domnului Tistu Gheorghe.