Nr. 1/42 din 25.09.2019

Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 122/25.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1969/25.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli – previziune 2020-2023.
Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli – previziune 2020-2023 se înaintează Senatului spre aprobare.