Nr. 1/39 din 09.09.2019

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 117/04.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1728/04.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 3.
Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 3 se înaintează Senatului spre aprobare.