Nr. 1/38 din 03.09.2019

Având în vedere: adresa Asociației Județene de Șah Caraș-Severin nr. 54/11.07.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 608/29.07.2019 și la rectorat cu nr. 1563/30.07.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea cu titlu gratuit a cantinei din corpul D, de către Asociația Județeană de Șah Caraș-Severin, în vederea organizării competiției de șah „Memorialul Corneliu Bușu“, ediția a IV-a, în perioada 12 – 15.09.2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.