Nr. 1/38 din 01.07.2020

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 377/01.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1080/01.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2020.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.