Nr. 1/37 din 21.08.2019

Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 111/20.08.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1668/20.08.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 21.08.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 2.
Art. 2. Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Biroului Financiar-Contabil.