Nr. 1/28 din 13.05.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 47/13.05.2020, înregistrată la Rectoratul UEMR cu nr. 866/13.05.2020, prin care Consiliul de administrație a fost informat de către BFC cu privire la faptul că alocația lunară din finanțarea de bază, acordată de către MEC, pentru luna mai 2020, din care urmează să fie achitate drepturile salariale ale personalului UEMR aferente lunii aprilie 2020, în cuantum de  736.900 lei, este inferioară nivelului cheltuielilor de personal aferente lunii aprilie 2020, cheltuieli care însumează suma de 907.911 lei (inclusiv indemnizația de hrană în cuantum de 27.129 lei);
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Plata drepturile salariale ale întregului personal al UEMR, aferente lunii aprilie 2020, se va efectua după cum urmează:
– Se vor achita integral către bugetul de stat toate contribuțiile datorate de angajat și angajator pentru drepturile salariale aferente lunii aprilie 2020 și impozitul pe veniturile de natură salarială datorat de angajații UEMR;
– Salariații UEMR vor încasa o sumă parțială în limita a 2500 lei, ținând cont de restul de plată încasat ca diferență pe luna martie, restul urmând a fi achitat în funcție de disponibilitățile bănești deținute de UEMR pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare (din cuantumul finanțării lunare ce va fi, ulterior, alocată de către MEC sau din veniturile proprii).
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, Biroului Financiar Contabil și Biroului Resurse Umane – Salarizare în vederea întocmirii documentelor justificative necesare pentru plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2020.

Ultima actualizare în 21 mai 2020, ora 14:51.