Nr. 1/23 din 08.05.2019

Având în vedere: Prevederile H.G. nr. 171/29.04.2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, care a beneficiat de ziua liberă în data de 30.04.2019, va avea timpul de lucru prelungit conform următoarei planificări:
13-16.05.2019, 8:00-17:00;
20-23.05.2019, 8:00-17:00.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului Școală Doctorală şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, care o vor afişa la avizierele proprii şi o vor face cunoscută personalului din subordine, precum și Biroului TIC în vederea postării pe site-ul universităţii.