Nr. 1/17 din 24.03.2020

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 24.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul rectorului privind starea universităţii în anul 2019.
Art. 2. Raportul se transmite Senatului spre aprobare.