Nr. 1/16 din 20.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8725/17.03.2020; Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Hotărârea nr. 4/13 a Consiliului de administrație din data de 11.03.2020; Hotărârea nr. 1/15 a Consiliului de administrație din data de 18.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 23.03.2020, toate cadrele didactice vor completa Fișa individuală de pontaj pentru activitățile didactice desfășurate on-line, conform modelului anexat.
Art. 2. Fiecare cadru didactic va transmite Fișa individuală de pontaj pentru activitățile didactice desfășurate on-line, completată, directorului de departament, urmând ca în baza lor să fie întocmită Foaia colectivă de prezenţă lunară.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică DID, DPPD, DSD și facultăților.