Nr. 1/14 din 20.03.2019

Având în vedere: Adresa S.C. CLIMA CONFORT ENERGY S.R.L., înregistrată la DGAF cu nr. 177/15.03.2019 și la rectorat cu nr. 596/18.03.2019;         Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere încheiat cu S.C. CLIMA CONFORT ENERGY S.R.L., pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la încheierea actului adițional la contractul menționat la art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:21.