Nr. 1/13 din 15.03.2019

Având în vedere: Solicitarea CNFIS privind Competiția FDI-2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 15.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă lista cu directorii de proiect desemnați pentru depunerea și implementarea proiectelor FDI-2019, conform anexei.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință prorectorului, Direcției Generale Administrativ-Financiare și directorilor de proiect desemnați.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:21.