Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița în calitate de partener 2, alături de Universitatea de Vest din Timișoara (beneficiar), Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (partener 1) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (partener 3) anunță lansarea proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.
Conferința de lansare a proiectului la nivelul  Universității „Eftimie Murgu” din Reșița va avea loc marți, 04.06.2019, ora 14:00 în Sala Multimedia „Constantin Gruescu”, corp D, etaj I.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității, dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori și dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.
Grupul țintă al proiectului include trei categorii de persoane, conforme cu trei indicatori de realizare vizați de competiția de proiecte:  a) personal didactic (4s106), b) studenți din învățământul terțiar universitar (4s100.1) și cursanți din învățământul terțiar non-universitar (4s100.2). La nivelul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița se vor implementa activități care vizează toate cele trei categorii de grupuri țintă.
De-a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului vor fi elaborare și ofertate, într-un parteneriat transnațional, peste 20 de programe și activități de formare, dedicate atât cadrelor didactice, cât și studenților. Dezvoltarea și implementarea acestor activități de formare vor aduce împreună experți din mediul universitar (național și internațional), precum și persoane resursă din cadrul angajatorilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Date de contact:
Adresa: P-ța Traian Vuia nr. 1-4; Tel.: +40 374 810705; Fax: +40 374 810712
Persoana de contact: Expert implementare activități P2 (UEMR) – Vasile Cojocaru

Ultima actualizare în 13 iunie 2019, ora 13:10.