Punctul de contact unic electornic

Descriere procedură

 • Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută așa cum este descrisă în prezenta procedură, este recunoscută de către IOSUD-UEMR numai pentru domeniile de doctorat autorizate/acreditate să funcționeze în cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.
 • Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută în instituții acreditate de învățământ superior din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană şi în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state (aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic), se recunoaște automat de către IOSUD-UEMR.
 • Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută la instituții de învățământ superior acreditate din străinătate, altele decât cele menționate anterior, se recunoaște numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
 • Procedura pentru recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat sau abilitării se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană şi cetățenilor din state terțe.
 • Cale de atac: Contestația deciziei rectorului se înregistrează în 48 de ore de la data emiterii acesteia la Rectoratul UEMR sau prin punctul de contact unic electronic. Decizia comisiei de soluționare a contestației se emite în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. În situația unei deliberări nefavorabile, solicitantul se poate adresa instanțelor de judecată.
 • Procedura poate fi consultată și la adresa https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogProceduriCetatean.aspx?idJudet=11&idInstit=20623&nrRanduri=20&paginaCrt=0
 • Date de contact: Rectoratul UEMR, rector@uem.ro (https://uem.ro/contact/)
 • Procedura în format PDF se poate citi aici!

Formulare

Instituţia responsabilă: Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Județ CARAȘ-SEVERIN

Modalitate prestare: Național și transfrontalier

Timp de soluţionare: 30 de zile calendaristice

Termen de arhivare: 99 de ani

Termen de completare dosar: 15 zile calendaristice

Notificare la expirarea termenului de soluţionare: 7 zile calendaristice

Descriere procedură

 • Prezenta metodologie stabilește modalitatea prin care se efectuează recunoașterea, în cadrul Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița (UEMR), a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate.
 • Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut diploma de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate în instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMENCS nr. 5.462/2018 și actualizată periodic.
 • Cale de atac:  Contestația deciziei rectorului se înregistrează în 48 de ore de la data emiterii acesteia la Rectoratul UEMR sau prin punctul de contact unic electronic. Decizia comisiei de soluționare a contestației se emite în termen de 72 de ore de la data înregistrării. Ulterior, decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.
 • Procedura poate fi consultată și la adresa https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogProceduriCetatean.aspx?idJudet=11&idInstit=20623&nrRanduri=20&paginaCrt=0
 • Date de contact: Rectoratul UEMR, rector@uem.ro (https://uem.ro/contact/)
 • Procedura în format PDF se poate citi aici!

Formulare

Instituţia responsabilă: Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Județ CARAȘ-SEVERIN

Modalitate prestare: Național si transfrontalier

Timp de soluţionare: 30 de zile calendaristice

Termen de arhivare: 99 de ani

Termen de completare dosar: 15 zile calendaristice

Notificare la expirarea termenului de soluţionare: 7 zile calendaristice

Descriere procedură

 • În cadrul UEMR sunt recunoscute funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobată prin Ordinul MENCS nr. 5.462/2018 și actualizată periodic.
 • Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe.
 • Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământ universitar acreditate decât cele menționate anterior se recunosc numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
 • În vederea recunoașterii funcțiilor didactice obținute în străinătate, UEMR poate colabora cu Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).
 • Cale de atac: Contestația deciziei rectorului se înregistrează în 48 de ore de la data emiterii acesteia la Rectoratul UEMR sau prin punctul de contact unic electronic. Decizia comisiei de soluționare a contestației se emite în termen de 72 de ore de la data înregistrării. Ulterior, decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.
 • Procedura poate fi consultată și la adresa https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogProceduriCetatean.aspx?idJudet=11&idInstit=20623&nrRanduri=20&paginaCrt=0
 • Date de contact: Rectoratul UEMR, rector@uem.ro (https://uem.ro/contact/)
 • Procedura în format PDF se poate citi aici!

Formulare

Instituţia responsabilă: Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Județ CARAȘ-SEVERIN

Modalitate prestare: Național si transfrontalier

Timp de soluţionare: 30 de zile calendaristice

Termen de arhivare: 99 de ani

Termen de completare dosar: 15 zile calendaristice

Notificare la expirarea termenului de soluţionare: 7 zile calendaristice