Nr. 5 din 23.01.2019

Având în vedere:
prevederile Art.12, alin.(10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa (Cod: R3); rezultatul alegerilor pentru ocuparea locurilor vacantate de membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management pentru mandatul 2016-2020; prevederile Art.43, alin.(2), lit.b), Art. 44, alin.(2) şi (3) din Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R2.1); prevederile Art.4, alin.(3) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa (Cod: R3); FORMULARUL DE DEPUNERE A CANDIDATURII (Formularul A) semnat de către toţi candidaţii pentru funcția de membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management; solicitarea doamnei şef de lucrări dr. ing. Draghiţa Ianici, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 343/27.12.2018, de neacceptare a calităţii de membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management, dobândită în conformitate cu rezultatul votului de la alegerile din data de 18.12.2018; Procesul verbal, întocmit în data de 18.12.2018 cu ocazia adunării generale a cadrelor didactice şi cercetătorilor cu funcţia de bază în Facultatea de Inginerie şi Management, în vederea alegerii a patru membri în Consiliul facultăţii în urma vacantării a patru locuri;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Senatul universitar a luat act de hotărârea doamnei şef de lucrări dr. ing. Draghiţa Ianici de a ieşi din situaţia de conflict de interese, intervenită ca şi consecinţă a rezultatului votului de la alegerile din data de 18.12.2018, prin neacceptarea calităţii de membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management şi constată că următorul clasat la aceste alegeri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, este domnul şef de lucrări dr. ing. Zoltan Korka.
Art. 2. Rezultatul final al alegerilor din data de 18.12.2018 pentru ocuparea celor patru locuri vacantate de membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management pentru mandatul 2016-2020, devine, după cum urmează:
Departamentul de Inginerie Electrică şi Management
Ş.l. dr. ing. Stroia Mihaela Dorica
Departametul de Inginerie Mecanică şi Management
Ş.l. dr. ing. Petrica Adrian; Ş.l. dr. ing. Cîndea Lenuţa; Ş.l. dr. ing. Korka Zolta.
Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Inginerie şi Management.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:54.