Facultatea de Ştiinţe Sociale

Facultatea de Științe Sociale

Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa pregăteşte, prin programele de licenţă, specialişti în administraţia publică, asistenţa socială, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, teologia ortodoxă didactică, educaţia fizică şi sportivă, resurse umane. Totodată, prin programele de master asigură pregătirea specialiştilor în domeniile administraţiei publice europene, managementului instituţiilor publice şi al serviciilor de asistenţă socială, precum şi al studiilor de teologie pastorală şi misiune creştină.
Pe lângă latura teoretică, Facultatea de Ştiinţe Sociale asigură desfăşurarea practicii de specialitate în instituţii naţionale şi europene, facilitând colaborarea cu specialişti din cadrul acestora, contribuind astfel la transpunerea în practică a cunoştinţelor dobândite la cursuri şi seminarii. Misiunea şi obiectivele programelor de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale sunt individualizate şi integrate în Planul strategic al universităţii, prin formarea iniţială şi perfecţionarea specialiştilor cu studii superioare pentru ştiinţe juridice, administrative, sociale şi teologice, în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cerinţele pieţei muncii, având ca scop promovarea unui cult al învăţării permanente şi inovatoare alături de valorificarea specificului local al Regiunii de Vest – Banat.
Studiile universitare de licenţă şi master sunt în concordanţă cu standardele de calitate ARACIS şi vizează dezvoltarea de cunoştinţe generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice, care definesc corect calificările oferite.
Cercetarea la nivelul facultăţii în domeniul juridic şi administrativ se desfăşoară prin Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi a Bunurilor Culturale în Arealul European „Victor Duculescu” (C.P.M.B.C.), iar în domeniul social şi teologic, prin Centrul de Cercetări Sociale şi Teologice „Miron Cristea”.
Facultatea gestionează Revista „Caiete de drept internaţional”, publicaţie bilingvă, aflată în baze de date internaţionale de specialitate, cu apariţie trimestrială, care în anul 2019 sărbătoreşte 16 ani de apariţie neîntreruptă, şi Analele Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Fascicola de Ştiinţe Social-Umaniste, care promovează atât cercetarea fundamentală, cât şi cercetarea ştiinţifică.

DomeniulSpecializarea / Programul de studiiAcreditare [A] / Autorizare de funcţionare provizorie [AP]Forma de învăţământNumăr de credite transferabile
Ştiinţe administrativeAdministraţie Publică – APAIF180
Ştiinţe administrativeAdministraţie Publică – AP_IDAID180
Asistenţă socialăAsistenţă Socială – ASAIF180
Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivă – EFSAIF180
Științe ale educațieiPedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – PIPPAIF180
TeologieTeologie Ortodoxă Didactică (Caransebeş) – TODAIF180
DomeniulSpecializarea / Programul de studiiAcreditare [A] / Autorizare de funcţionare provizorie [AP]Forma de învăţământNumăr de credite transferabile
Ştiinţe administrativeAdministraţie Publică Europeană – APEAIF120
Științe ale educațieiManagement Educațional – MEAPIF120
Asistenţă socialăManagementul Serviciilor de Asistenţă Socială – MSASAIF120
TeologieStudii de Teologie Pastorală şi Misiune Creştină – STPMCAIF120

Decanatul Facultăţii de Științe Sociale

Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ

Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ

Decan interimar

E-mail: decan_fss@uem.ro

Florentina BABIN

Florentina BABIN

Secretar șef

Tel.: +40 374 810721
Fax: +40 374 810720
E-mail: secretariat_fss@uem.ro

Program cu studenții
Luni - Vineri: 12:00 - 14:00

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Sociale

Conf. univ. dr. Andrade Ionuţ BICHESCU

Membru

Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ

Membru

Conf. univ. dr. Lavinia Maria NIȚULESCU

Membru

Conf. univ. dr. Diana Florența TĂNASE

Membru

Lect. univ. dr. Cristina ISPAS

Membru

Lect. univ. dr. Alina Dana VIȘAN

Membru

Lect. univ. dr. Silvia Sorina ZUIAC

Membru

Stud. Alexandru-Adrian DOCIA

Membru

Stud. Adelin IGNAT

Membru

Stud. Florentina TUȚĂ

Membru

Comisii ale Consiliului Facultății

Comisia de învățământ și calitate

Președinte: Conf. univ. dr. Andrade Ionuț BICHESCU
Membru: Conf. univ. dr. Dorina CHIŞ-TOIA
Membru: Lect. univ. dr. Diana TĂNASE
Membru: Stud. Florentina-Larisa TUȚĂ

Comisia de cercetare şi dezvoltare

Președinte: Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ
Membru: Conf. univ. dr. Lavinia NIŢULESCU
Membru: Lect. univ. dr. Cristina ISPAS
Membru: Stud. Alexandru-Adrian DOCIA

Comisia de comunicare, relaţia cu studenţii şi parteneriate

Președinte: Lect. univ. dr. Alina VIŞAN
Membru: Lect. univ. dr. Sorina ZUIAC
Membru: Stud. Claudiu-Adelin IGNAT

Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Director
Conf. univ. dr. Lavinia Maria NIȚULESCU

Consiliul Departamentului
Conf. univ. dr. Lavinia Maria NIȚULESCU
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF
Lect. univ. dr. Alina VIȘAN

Secretariat
Lic. Maria VÎLSAN
Tel.: +40 374 810721
E-mail: secretariat_dtss@uem.ro
Program cu studenţii
Luni – Vineri: 12:00 – 14:00

Contact cadre didactice

Structura anului universitar 2019 – 2020

Programe de studii de licență

Programe de studii de master

Calendar sesiunea septembrie (pentru absolvenţii din promoţia 2020 şi anterioare)
04.09.2020 – Înscrierea la examenul de licenţă, eliberarea certificatelor de competenţă lingvistică şi predarea proiectelor de diplomă
07.09.2020 – Programarea examenului de licenţă pe programe de studii
09 – 10.09.2020 – Susţinerea examenului de licenţă, constând din două probe:
Proba I: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Proba II: Susţinerea lucrării de licenţă
Obs.: structura este valabilă pentru toate facultăţile şi departamentele din UEMR!

Prezentarea programelor de studii

Planuri de învățământ

Administraţie publică (AP)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2019-2020
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul I
Asistenţă socială (AS)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2018-2019
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul I
Educaţie fizică şi sportivă (EFS)
descrierea programului de studiidescrierea programului prin competențe
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2018-2019
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul I
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
descrierea programului de studii
plan de învăţământ – matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul I
Teologie ortodoxă didactică (TOD)
plan de învăţământ – matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul I

Administraţie Publică Europeană (APE)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2018-2019
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul II
Management educațional (ME)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2019-2020
Managementul serviciilor de asistenţă socială (MSAS)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2018-2019
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul II
Studii de teologie pastorală şi misiune creştină (STPMC)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2018-2019
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul II

Fișele disciplinelor
Educaţie fizică şi sportivă (EFS)
Anul I Sem. 1 Sem. 2 / Anul II Sem. 1 Sem. 2 / Anul III Sem. 1 Sem. 2