Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Ştiinţe Economice oferă studenţilor cunoştinţe şi abilităţi de economie, administrarea afacerilor, marketing şi contabilitate, şi îi învaţă să înlocuiască percepţia mecanicistă asupra lumii cu o abordare economică „cu tentă umană“, care pune OMUL în centrul tuturor activităţilor economice şi în contextul fenomenologic adecvat.

Programul de studiiDomeniul de licenţăAcreditare [A] / Autorizare de funcţionare provizorie [AP]Forma de învăţământNumăr de credite transferabile
Economia Turismului, Comerţului şi Serviciilor – ECTSAdministrarea afacerilorAIF180
Contabilitate şi Informatică de Gestiune – CIGContabilitateAIF180
Marketing – MkMarketingAIF180
Marketing ID – Mk_IDMarketingAID180
Programul de studiiDomeniul de masterAcreditare [A]/ Autorizare de funcţionare provizorie [AP]Forma de învăţământNumăr de credite transferabile
Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii – AATCSAdministrarea afacerilorAIF120
Expertiză Contabilă şi Evaluarea Firmei – ECEFContabilitateAIF120
Marketing şi Comunicare în Afaceri – MCAMarketingAIF120

Decanatul Facultăţii de Științe Economice

Conf. univ. dr. Solomia ANDREȘ

Conf. univ. dr. Solomia ANDREȘ

Decan interimar

E-mail: decan_fse@uem.ro

Daniela STEPAN

Daniela STEPAN

Secretar șef

Tel.: +40 374 810708 / +40 730 583027
E-mail: secretariat_fse@uem.ro

Program cu studenţii
Luni - Vineri: 12:00 - 14:00

Consiliul Facultății de Științe Economice

Conf. univ. dr. Solomia ANDREȘ

Membru

Conf. univ. dr. Doina RADA

Membru

Lect. univ. dr. Suzana DEMYEN

Membru

Lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA

Membru

Lect. univ. dr. Nătălița Mihaela FRUMUȘANU

Membru

Stud. Noemi FULE

Membru

Stud. Eveline NOVY

Membru

Comisii ale Consiliului Facultății

Comisia de învățământ și calitate

Preşedinte:
Conf. univ. dr. Adrian Costinel TĂNASE
Membri:
Conf. univ. dr. Solomia ANDREȘ
Conf. univ. dr. Mirela MINICĂ
Stud. Dumitrița AFTENI

Comisia de cercetare și dezvoltare

Preşedinte:
Conf. univ. dr. Venera MANCIU
Membri:
Conf. univ. dr. Gabriel DINU
Lect. univ. dr. Suzana DEMYEN
Stud. Eveline NOVY

Comisia de comunicare, relația cu studenții și parteneriate

Preşedinte:
Lect. univ. dr. Nătălița FRUMUȘANU
Membri:
Lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA
Stud. Noemi FULE

Departamentul de Științe Economice

Director
Conf. univ. dr. Adrian Costinel TĂNASE

Consiliul Departamentului
Conf. univ. dr. Adrian Costinel TĂNASE
Lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA
Lect. univ. dr. Nătăliţa Mihaela FRUMUȘANU

Secretariat
Ec. Vanda Păunescu
Tel.: +40 374 210214
E-mail: secretariat_dse@uem.ro

Program cu studenţii
Luni – Vineri: 12:00 – 14:00

Contact cadre didactice

Structura anului universitar 2019 – 2020

Programe de studii de licență

Programe de studii de master

Calendar sesiunea septembrie (pentru absolvenţii din promoţia 2020 şi anterioare)
04.09.2020 – Înscrierea la examenul de licenţă, eliberarea certificatelor de competenţă lingvistică şi predarea proiectelor de diplomă
07.09.2020 – Programarea examenului de licenţă pe programe de studii
09 – 10.09.2020 – Susţinerea examenului de licenţă, constând din două probe:
Proba I: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Proba II: Susţinerea lucrării de licenţă
Obs.: structura este valabilă pentru toate facultăţile şi departamentele din UEMR!

Prezentarea programelor de studii