Facultatea de Inginerie şi Management

Facultatea de Inginerie şi Management

Ca urmare a unei tradiţii de inovare tehnică şi tehnologică începută în 1771, după 200 ani, în 1971, se înfiinţează studiile tehnice superioare la Reşiţa. De peste 40 ani, specialiştii pregătiţi la Reşiţa continuă să fie în prima linie a revoluţiei tehnologice, atât în ramurile industriale tradiţionale (electromecanică, inginerie mecanică), cât şi în cele de avangardă (informatică, inginerie economică). Cererea mare de absolvenţi de studii inginereşti de pe piaţa muncii, venită din partea mediului de afaceri şi a companiilor multinaţionale, cresc exponenţial şansele de angajare a tinerilor ingineri, cu atât mai mult cu cât absolvenţii noştri au competenţe recunoscute în proiectarea asistată de calculator.

Facultatea de Inginerie şi Management, parte integrantă a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, are ca misiune fundamentală pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii. Caracterul multidisciplinar al programelor noastre de studii, ce oferă atât cunoştinţe de specialitate cât şi de management, încearcă să ofere absolvenţilor nu doar atuurile pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii, dar şi să inducă acestora un spirit de antreprenor. În contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere, dar cu valenţe umaniste, o altă misiune asumată a Facultăţii de Inginerie şi Management constă în pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care să se manifeste ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate.

Cu o puternică orientare regională, o altă componentă a misiunii Facultăţii de Inginerie şi Management este susţinerea mediului de afaceri şi a mediului instituţional public, prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune, materializată prin transferul de cunoaştere către firmele şi instituţiile locale. Dovada unei bune pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare o constituie numărul mare de ingineri reşiţeni cooptaţi în colective de cercetare şi producţie din Germania, Franţa şi Belgia. Noi nu formăm doar profesionişti, noi modelăm caractere.

Prof. univ. dr. ing., ec. Codruţa-Oana Hamat
Prodecan al Facultăţii de Inginerie şi Management

Programul de studiiDomeniul de licenţăAcreditare [A] / Autorizare de funcţionare provizorie [AP]Forma de învăţământNumăr de credite transferabile
Inginerie Mecanică – IMInginerie mecanicăAIF240
Electromecanică – EMInginerie electricăAIF240
Informatică Industrială – InfIndŞtiinţe inginereşti aplicateAIF240
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IEDMInginerie şi managementAIF240
Programul de studiiDomeniul de licenţăAcreditare [A] / Autorizare de funcţionare provizorie [AP]Forma de învăţământNumăr de credite transferabile
Concepţia și Testarea Sistemelor Mecanice – CTSMInginerie mecanicăAIF120
Sisteme Electromecanice Avansate – SEAInginerie electricăAIF120
Managementul afacerilor în industrie – MAIInginerie şi managementAIF120
Programul de studii
Inginerie mecanică

Decanatul Facultăţii de Inginerie şi Management

Asist. univ. dr. Ioan HĂLĂLAE

Asist. univ. dr. Ioan HĂLĂLAE

Decan interimar

E-mail: decan_fim@uem.ro

Ing. Magdalena ADELMANN

Ing. Magdalena ADELMANN

Secretar șef

Tel.: +40 374 810706
E-mail: secretariat_fim@uem.ro

Program cu studenţii
Luni - Vineri: 12:00 - 14:00

Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Membru

Prof. univ. dr. ing. Codruţa-Oana HAMAT

Membru

Prof. univ. dr. ing. Sava IANICI

Membru

Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA

Membru

Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL

Membru

Conf. univ. dr. ing. Tudorel ENE

Membru

Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian MICLOȘINĂ

Membru

Conf. univ. dr. ing. Mihaela MOLNAR

Membru

Ș. l. dr. ing. Olga AMARIEI

Membru

Ş. l. dr. ing. Cornelia Anghel DRUGĂRIN

Membru

Ş. l. dr. ing. Ana-Maria BUDAI

Membru

Ş. l. dr. ing. Vasile COJOCARU

Membru

Ş. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN

Membru

Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Membru

Asist. univ. dr. Ioan HĂLĂLAE

Membru

Stud. Laura Alexandra BIRĂU

Membru

Stud. Casian ANDRONACHE

Membru

Stud. Sebastian COROBIAC

Membru

Stud. Emil IGNAT

Membru

Stud. Ioan Alin ON

Membru

Comisii ale Consiliului Facultăţii

Comisia de învăţământ şi calitate

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Sava IANICI
Membru: Prof. univ. dr. ing. Codruţa-Oana HAMAT
Membru: Conf. univ. dr. ing. Călin MICLOȘINĂ
Membru: Conf. univ. dr. ing. Mihaela MOLNAR
Membru: Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI
Membru: Stud. Emil IGNAT
Membru: Stud. Alin-Ioan ON

Comisia de cercetare şi dezvoltare

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA
Membru: Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH
Membru: Ş. l. dr. ing. Ana-Maria BUDAI
Membru: Ş. l. dr. ing. Vasile COJOCARU
Membru: Ş. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN
Membru: Stud. Casian ANDRONACHE

Comisia de comunicare, relaţia cu studenţii şi parteneriate

Preşedinte: Conf. dr. ing. Tudorel ENE
Membru: Conf. univ. dr. ing. Cristian CHIONCEL
Membru: Ş. l. dr. ing. Cornelia Anghel DRUGĂRIN
Membru: Ș. l. dr. ing. Olga AMARIEI
Membru: Asist. univ. dr. Ioan HĂLĂLAE
Membru: Stud. Laura BIRĂU
Membru: Stud. Sebastian COROBIAC

Departamente

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Management

Director
Conf. univ. dr. ing. Călin MICLOȘINĂ

Consiliul Departamentului
Conf. univ. dr. ing. Călin MICLOȘINĂ
Ş. l. dr. ing. Vasile COJOCARU
Ş. l. dr. ing. Zoltan KORKA

Secretariat
Ing. Mihaela CHIRA
Tel.: +40 374 810719
E-mail: secretariat_dmim@uem.ro
Program cu studenţii
Luni – Vineri: 12:00 – 14:00

Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică

Director
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA

Consiliul Departamentului
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA
Conf. univ. dr. ing. Cristian CHIONCEL
Ș. l. dr. Cornel HAȚIEGAN

Secretariat
Ing. Rodica RĂDULEA
Tel.: +40 374 810718
E-mail: secretariat_die@uem.ro
Program cu studenţii
Luni – Vineri: 12:00 – 14:00

Şcoala Doctorală

Director
Prof. univ. dr. ing. Dorian NEDELCU

Coordonatori de doctorat
Prof. univ. dr. ing. Viorel Constantin CÂMPIAN
Prof. univ. dr. ing., ec. Gilbert-Rainer GILLICH
Ş. l. dr. ing. Zoltan KORKA
Prof. univ. dr. eur. ing. Tiberiu Ştefan MĂNESCU, m.c. al A.Ş.T.R.
Prof. univ. dr. ing. Dorian NEDELCU
Prof. univ. dr. ing. Ion VELA

Secretariat
Ing. Karina VINU
Tel.: +40 374 810709 / +40 730 583009
E-mail: k.vinu@uem.ro