Facultatea de Inginerie şi Management

Facultatea de Inginerie şi Management

Ca urmare a unei tradiţii de inovare tehnică şi tehnologică începută în 1771, după 200 ani, în 1971, se înfiinţează studiile tehnice superioare la Reşiţa. De peste 40 ani, specialiştii pregătiţi la Reşiţa continuă să fie în prima linie a revoluţiei tehnologice, atât în ramurile industriale tradiţionale (electromecanică, inginerie mecanică), cât şi în cele de avangardă (informatică, inginerie economică). Cererea mare de absolvenţi de studii inginereşti de pe piaţa muncii, venită din partea mediului de afaceri şi a companiilor multinaţionale, cresc exponenţial şansele de angajare a tinerilor ingineri, cu atât mai mult cu cât absolvenţii noştri au competenţe recunoscute în proiectarea asistată de calculator.

Facultatea de Inginerie şi Management, parte integrantă a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, are ca misiune fundamentală pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii. Caracterul multidisciplinar al programelor noastre de studii, ce oferă atât cunoştinţe de specialitate cât şi de management, încearcă să ofere absolvenţilor nu doar atuurile pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii, dar şi să inducă acestora un spirit de antreprenor. În contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere, dar cu valenţe umaniste, o altă misiune asumată a Facultăţii de Inginerie şi Management constă în pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care să se manifeste ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate.

Cu o puternică orientare regională, o altă componentă a misiunii Facultăţii de Inginerie şi Management este susţinerea mediului de afaceri şi a mediului instituţional public, prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune, materializată prin transferul de cunoaştere către firmele şi instituţiile locale. Dovada unei bune pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare o constituie numărul mare de ingineri reşiţeni cooptaţi în colective de cercetare şi producţie din Germania, Franţa şi Belgia. Noi nu formăm doar profesionişti, noi modelăm caractere.

Program eliberare acte studii: luni – joi, între orele 14:00 – 15:00.
Eliberarea actelor de studii se va face în baza unei solicitări transmise pe adresa de e-Mail secretariat_fim@uem.ro , cu cel puțin 48 de ore înainte!

DomeniulSpecializarea / Programul de studii
Acreditare [A] / Autorizare de funcţionare provizorie [AP]Forma de învăţământNumăr de credite transferabile
Inginerie mecanicăInginerie Mecanică – IMAIF240
Inginerie electricăElectromecanică – EMAIF240
Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică Industrială – InfIndAIF240
DomeniulSpecializarea / Programul de studii
Acreditare [A] / Autorizare de funcţionare provizorie [AP]Forma de învăţământNumăr de credite transferabile
Inginerie mecanicăConcepţia și Testarea Sistemelor Mecanice – CTSMAIF120
Inginerie electricăSisteme Electromecanice Avansate – SEAAIF120
Programul de studii
Inginerie mecanică

Decanatul Facultăţii de Inginerie şi Management

Lect. univ. dr. Ioan HĂLĂLAE

Lect. univ. dr. Ioan HĂLĂLAE

Decan interimar

E-mail: decan_fim@uem.ro

Ing. Magdalena ADELMANN

Ing. Magdalena ADELMANN

Secretar șef

Tel.: +40 374 810706
E-mail: secretariat_fim@uem.ro

Program cu studenţii
Luni - Vineri: 12:00 - 14:00

Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Membru

Prof. univ. dr. ing. Codruța Oana HAMAT

Membru

Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA

Membru

Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL

Membru

Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian MICLOȘINĂ

Membru

Ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA

Membru

Ș. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN

Membru

Lect. univ. dr. Ioan HĂLĂLAE

Membru

Lect. univ. dr. Andrea MINDA

Membru

Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Membru

Ş. l. dr. ing. Daniel VELA

Membru

Stud. Deian Dorel ARDELJAN

Membru

Stud. Cătălin CĂLDĂRUȘE

Membru

Stud. Bogdan MARINESCU

Membru

Stud. LOC VACANT

Membru

Comisii ale Consiliului Facultăţii

Comisia de învăţământ şi calitate

Preşedinte:
Lect. univ. dr. Ioan HĂLĂLAE
Membri:
Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian MICLOȘINĂ
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan KORKA
Stud. Vlad TRIF
Stud. Ion CREȚOIU

Comisia de cercetare şi dezvoltare

Preşedinte:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert Rainer GILLICH
Membri:
Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL
Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI
Ş. l. dr. ing. Vasile COJOCARU
Ş. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN
Stud. Gabriel STRÎMTURIAN

Comisia de comunicare, relaţia cu studenţii şi parteneriate

Preşedinte:
Ş. l. dr. ing. Cornelia Anghel DRUGĂRIN
Membri:
Ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA
Ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica STROIA
Stud. Dejan ARDELJAN
Stud. Bogdan MARINESCU

Departamentul de Științe Inginerești

Director
Ș. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN
Consiliul Departamentului
Ș. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN
Ş. l. dr. ing. abil. Zoltan KORKA
Ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica STROIA

Secretariat
Ing. Rodica RĂDULEA
Tel.: +40 374 810718
E-mail: secretariat_dsi@uem.ro

Contact cadre didactice