Științe ale Educației Reșița

Cadrele didactice / e-Mail

Discipline predate: Fundamentele pedagogiei (PIPP+DPPD); Teoria și metodologia curricumului (PIPP+DPPD); Proiectarea și implementarea curriculumului educațional (ME); Metode avansate de cercetare (ME); Managementul și proiectarea programelor educaționale (DPPD).

Domenii de expertiză: Cercetarea științifică în domeniul educațional și social; Formarea profesională continuă a profesorilor din învățământul preuniversitar; Acreditarea programelor de formare inițială și continuă a personalului didactic; Accesarea fondurilor europene și scrierea de proiecte de finanțare; Managementul programelor și proiectelor educaționale.

Discipline predate:Teoria și metodologia instruirii (PIPP+DPPD); Teoria și metodologia evaluării (PIPP+DPPD); Psihopedagogia jocului (PIPP); Managementul calității în educație (ME).

Domenii de expertiză: Formarea inițială și continuă a profesorilor din învățământul preuniversitar; Cercetarea științifică în domeniul educațional; Coordonarea activității programelor de studii din domeniul Științe ale Educației.

Discipline predate: Fundamentele psihopedagogiei speciale; Asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Asistenţa socială a familiei şi copilului; Practică pedagogică în învăţământul primar; Ştiinţe. Metodica predării ştiinţelor; Pedagogie comparată; Didactica specialităţii; Managementul clasei de elevi; Consiliere şi orientare.

Domenii de expertiză: Ştiinţele educaţiei; Sociologie – asistenţă socială.

gianina.clavac@ubbcluj.ro

lavinia.nitulescu@ubbcluj.ro

cristina.ispas.ubblcuj.ro

alina.hosu@ubbcluj.ro

Programare examene restanțe

Licență: PIPP I / PIPP II / PIPP III

Master: ME I / ME II

Pregătirea personalului didactic: DPPD