Cadrele didactice ale Departamentului de Științe Economice [DSE]

Prof. univ. dr. ing., dr. ec. Gheorghe POPOVICI

Discipline predate: Marketing online; Marketingul locurilor; Marketing sportiv; Sisteme informatice; Programarea MUCNC.

Domenii de expertiză: Aplicarea noilor tehnologii (offline şi online) de marketing în turism; Proiectarea CAD/CAM şi programarea MUCNC.

Conf. univ. dr. Solomia ANDREȘ - Decan al FSE

Discipline predate: Management; Managementul resurselor umane; Management strategic; Leadership; Managementul proiectelor; Managementul riscurilor în afaceri.

Domenii de expertiză: Management; Managementul resurselor umane; Management strategic; Leadership; Managementul proiectelor; Managementul insituţiilor publice; Expertize contabile; Doctrină şi deontologie profesională.

Conf. univ. dr. Angela BRETCU

Discipline predate: Marketing; Managementul calităţii; Fundamentele ştiinţei mărfurilor; Marketing strategic; Ecomarketing.

Domenii de expertiză: Marketing; Ştiinţa mărfurilor; Managementul calităţii.

Conf. univ. dr. Venera MANCIU

Discipline predate: Economia comerţului; Agroturism; Politici şi strategii în comerţ; Etica şi protecţia consumatorului; Metode şi tehnici de negociere şi vânzare; Strategii de afaceri şi antreprenoriat.

Domenii de expertiză: Studii de piaţă asupra bunurilor de consum, serviciilor şi comportamentul consumatorilor; Consultanţă pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.

Conf. univ. dr. Mirela MINICĂ - Prodecan al FSE

Discipline predate: Microeconomie; Macroeconomie; Economie europeană; Microeconomie aplicată; Mediul de afaceri european; Didactica specialităţii; Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii.

Domenii de expertiză: Capital uman şi creştere economică; Strategii de dezvoltare regională; Formator; Consilier pentru dezvoltare personală.

Conf. univ. dr. Doina RADA

Discipline predate: Bazele contabilităţii; Contabilitate financiară; Buget şi trezorerie; Contabilitate publică; Contabilitatea instituţiilor publice,; Doctrină şi deontologie profesională; Analiza bilanţului; Expertiză contabilă.

Domenii de expertiză: Contabilitate şi planificare; Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile; Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari; Administrare buget.

Conf. univ. dr. Adrian Costinel TĂNASE - Director al DSE

Discipline predate: Economie; Economie mondială; Economia serviciilor; Comportamentul consumatorului; Iniţierea afacerii.

Domenii de expertiză: Analiza variabilelor explicative ale comportamentului consumatorului; Analiza determinanţilor competitivităţii economice la nivel micro şi macroeconomic; Probleme ale globalizării pieţei.

Lect. univ. dr. Jeanina - Biliana CIUREA

Ciurea Jeanina – Biliana este lector în cadrul Departamentului de Științe Economice al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Eftimie Murgu Reșița – domeniul Management.

Preocupările în domeniul de cercetare vizează:
– Managementul general;
– Managementul inovării;
– Eficiența și evaluarea economico-financiară a afacerii.

Researcher ID: P-6737-2014

ORCID number: 0000-0003-1148-9780

Google Scholarlink

Lect. univ. dr. Suzana DEMYEN

Suzana Demyen este cadru didactic la Facultatea de Științe Economice, Departamentul de Științe Economice, doctor în economie din anul 2015 în domeniul Management.

Preocupările în domeniul de pregătire vizează analiza și managementul performanțelor calitative și cantitative ale întreprinderii, punctul central fiind resursele umane. Cercetările vizează:
– studii cu privire la comportamentul resurselor umane în cadrul organizațiilor;
– analiza performanțelor resurselor umane;
– analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii;
– studiul valorii umane a întreprinderii și a capitalului intelectual;
– managementul general al organizației.

WOS – ResearcherID: P-6656-2014

ORCHID Author ID: 0000-0002-0406-2562

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Lect. univ. dr. Gabriel DINU - Director DID

Discipline predate: Marketig social-politic; Sisteme informatice de marketing; Relaţii publice; Marketing relaţional; Web design.

Domenii de expertiză: Marketing; Tehnologia informaţiei; Management.

Lect. univ. dr. Loredana DINU

Discipline predate: Tehnici promoţionale; Tehnologie hotelieră şi de restaurante.

Domenii de expertiză: Marketing; Turism.

Lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA

Cadru didactic în domeniul marketing şi turism la Departeamentul de Ştiinţe Economice al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Domenii de expertiză:
– Cercetări şi strategii de marketing;
– Marketingul firmei de turism;
– Metode, procedee şi reguli de operare în turism;
– Strategii investiţionale în afaceri;
– Etica în afaceri şi protecţia consumatorului.

WOS – Author identifier / Researcher ID: A-2173-2015

ORCID number: 0000-0003-0769-4415

Google scholarlink

Lect. univ. dr. Nătăliţa Mihaela LESCONI FRUMUȘANU

Lesconi – Frumuşanu Nătăliţa Mihaela este lector în domeniul Contabilitate în cadrul Departamentului de Științe Economice al Facultății de Științe Economice din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările doamnei Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa–Mihaela în domeniul cercetării vizează contabilitatea financiară și de gestiune, auditul și management financiar al proiectelor.

Doamna Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa–Mihaela deține în prezent funcția de Director Administrativ al universității, fiind directorul Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Scopus – Author ID: 56272145400

Google Scholarlink

ResearchGatelink

ORCID number: 0000-0001-9731-3860

Lect. univ. dr. Csaba NAGY

Discipline predate: Previziune şi orientare economică; Convergenţe contabile internaţionale; Standarde de raportare financiar-contabile; Contabilitate managerială.

Domenii de expertiză: Previziune; Contabilitate; Micro-Macroeconomie; Economie europeană.

Lect. univ. dr. Gelu TRIȘCĂ

Discipline predate: Marketing experiențial; Marketingul micilor afaceri; Comunicare în afaceri; Ecoturism.

Domenii de expertiză: Marketing experiențial; Cercetări de piață; Antreprenoriat; Ecoturism; Agroturism.

Asist. univ. dr. Viorel Ionuţ BIZĂU

Discipline predate: Informatică; Baze de date şi limbaje de programare; Sisteme informatice în administrarea afacerii; Programarea calculatoarelor; Informatică juridică.

Domenii de expertiză: Informatică; Mecanică.

Asist. univ. dr. Monica ROȘU

Discipline predate: Limba engleză; Limba franceză.

Domenii de expertiză: Competenţe lingvistice şi didactice în limbile engleză, franceză, şi lingvistice în limbile italiană şi spaniolă; Competenţe sociale; Competenţe în managementul proiectelor europene.

Asist. univ. dr. Andreea - Mihaela ZGARDAN

Discipline predate: Bazele contabilităţii; Contabilitate publică; Contabilitatea instituţiilor publice; Previziune şi orientare economică; Contabilitate de gestiune; Contabilitate financiară; Buget şi trezorerie publică; Convergenţe contabile internaţionale.

Domenii de expertiză: Contabilitate; Analiza şi întocmirea situaţiilor financiare anuale.