Documente utile

Declaraţie cadre didactice UEMR 

Procedura privind întocmirea, completarea şi verificarea PV de examinare (P.4.2-11) 

Procedura privind achiziţionarea materialelor didactice din taxele de recuperare a orelor de activităţi aplicative 

Cerere pentru recuperarea activităţilor aplicative de către studenţi

Solicitare recuperare activitate didactică de către cadrele didactice

Formulare interne

Referat de achiziţii – materiale 
Referat de achiziţii – birotică
Referat taxe

Anexa 1 (la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului TIC) – Declaraţie – angajament