Direcţia Generală Administrativ-Financiară

Direcţia Generală Administrativ-Financiară organizează, coordonează, conduce, îndrumă şi controlează activitatea administrativă şi tehnică a universităţii, în următoarele domenii: patrimonial, imobiliar, gestionare, întreţinere, investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, gestionarea căminului şi cantinei studenţeşti, servicii IT & C etc.

  • Biroul Financiar-Contabil

  • Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii

  • Biroul Tehnologii Informaționale și Comunicații

  • Biroul Resurse Umane

  • Serviciul Cămin-Cantină

  • Serviciul Întreţinere

  • Biblioteca UEMR

  • Tipografia UEMR

Informare – identificare operatori economici interesaţi

Prin prezenta informăm toţi operatorii economici interesaţi că Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa va aplica procedura de Negociere fără publicare prealabilă, conform art. 104, alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări – Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Dată fiind urgenţa demarării procedurii, în vederea atribuirii contractului de lucrări, rugăm toţi operatorii economici interesaţi să îşi exprime interesul de a participa la procedura de Negociere fără publicare prealabilă prin transmiterea unei adrese la sediul autorităţii contractante, Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reșița, Caraş-Severin, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Corp A, etaj 3, Direcţia Generală Administrativ – Financiară, sau la adresa de e-mail investitii@uem.ro, respectiv prin fax la nr. 0374 810713, până la data de 10.07.2018, ora 12:00.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon: 0730 583047 – Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii, sau prin e-mail: investii@uem.ro, persoană de contact: ing. Carmen Cuzmoş.