Direcţia Generală Administrativ-Financiară

Direcţia Generală Administrativ-Financiară organizează, coordonează, conduce, îndrumă şi controlează activitatea administrativă şi tehnică a universităţii, în următoarele domenii: patrimonial, imobiliar, gestionare, întreţinere, investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, gestionarea căminului şi cantinei studenţeşti, servicii IT & C etc.

  • Serviciul Cămin-Cantină

  • Serviciul Întreţinere

  • Biblioteca UEMR

  • Tipografia UEMR