Prof. univ. dr. ing. Doina FRUNZĂVERDE – Președinte al Senatului UEMR

Discipline predate: Ştiinţa materialelor; Ingineria suprafeţelor; Tratamente termice.

Domenii de expertiză: Analize structurale, Expertize metalografice.

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH – Director al CSUD

Gilbert-Rainer Gillich este profesor în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Mecanică şi Ingineria Materialelor al Facultății de Inginerie și Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările profesorului Gillich în domeniul cercetării au ca punct central caracterizarea comportamentului dinamic al structurilor sub acţiunea solicitărilor impulsive sau continue. Cercetările vizează:
– dezvoltarea de tehnici de control nedistructiv bazate pe analiza semnalelor de vibraţii;
– monitorizarea structurilor inginereşti în scopul detectării timpurii a defectelor şi predicţia duratei de viaţă;
– izolarea zgomotului şi vibraţiilor, inclusiv a celor provenite din acţiuni seismice;
– procesarea avansată a semnalelor;
– dezvoltarea de sisteme autonome de control nedistructiv.

Profesorul Gilbert-Rainer Gillich este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2007. În cadrul acestei activităţi a dezvoltat Centrul de Vibrodiagnoză, spre care doreşte să atragă cât mai mulţi studenţi doctoranzi.

WOS – Author identifier: C-6438-2011

Scopus – Author ID: 18434319400

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Prof. univ. dr. ing. Codruţa Oana HAMAT

Discipline predate: Prelucrări prin aşchiere si scule aşchietoare; Bazele managementului; Managementul strategic; Managementul calităţii; Managementul calităţii totale.

Domenii de expertiză: Inginerie mecanică; Inginerie şi management.

Prof. univ. dr. ing. Sava IANICI

Discipline predate: Mecanisme; Organe de maşini; Ingineria sistemelor mecanice; Proiectarea transmisiilor neconvenţionale; Testarea şi diagnosticarea sistemelor mecanice.

Domenii de expertiză: Proiectarea şi construcţia mecanismelor; Proiectarea şi construcţia organelor de maşini; Proiectarea, construcţia şi testarea sistemelor mecanice; Proiectarea, testarea şi diagnosticarea transmisiilor mecanice.

Prof. univ. dr. ing. Dorian NEDELCU

Dorian Nedelcu este profesor în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Mecanică şi Ingineria Materialelor al Facultății de Inginerie și Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările profesorului Dorian Nedelcu în domeniul cercetării sunt axate pe mai multe direcţii:
– cercetări în domeniul maşinilor hidraulice;
– simulări numerice în domeniul fluidelor (SolidWorks Flow Simulation);
– calcule de rezistenţă în inginerie mecanică prin metoda elementului finit (SolidWorks Simulation);
– proiectare asistată de calculator în inginerie mecanică (SolidWorks, Autodesk Inventor, AutoCAD, Microstation;
– prototipare rapidă (Rapid Prototyping) şi inginerie inversă (Reverse Engineering).

Profesorul univ. dr. ing. Dorian NEDELCU este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2009.

În anul 2011, prin proiectul transfrontalier „CENTER FOR NUMERICAL SIMULATION AND DIGITAL/RAPID PROTOTYPING”, a înfiinţat „CENTRUL PENTRU SIMULĂRI NUMERICE ŞI PROTOTIPARE”

WOS – Author identifier / ResearcherID: A-3786-2015

ORCID number: 0000-0002-4927-1042

Scopus – Author ID: 24366917300

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Aplicații 3D de proiectare asistată de calculator

Conf. univ. dr. ing. Tudorel ENE

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian MICLOȘINĂ - Director al DIMM

Călin-Octavian Micloşină este conferenţiar universitar în domeniul Inginerie Mecanică, în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management, Facultatea de Inginerie și Management, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Domenii de competenţă:
– modelarea geometrică şi simularea funcţionării sistemelor mecanice;
– proiectarea tehnologică asistată de calculator a componentelor mecanice;
– estimări de durată de viaţă a componentelor mecanice pe baza analizei prin metoda elementelor finite;
– dezvoltări privind sistemul mecanic şi sistemul de acţionare ale roboţilor cu topologie serială şi cu topologie paralelă;
– programarea roboţilor industriali.

WOS – Author identifier: B-9867-2013

Scopus – Author ID: 36666987600

Google Scholar – link

ResearchGatelink

Conf. univ. dr. ing. Eugen Filip STÎNGU

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

Ş. l. dr. ing. Ana-Maria BUDAI

Ana-Maria Budai este cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Mecanică şi Ingineria Materialelor al Facultății de Inginerie și Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările Ş. l. univ. dr. ing. Ana-Maria Budai în domeniul cercetării se concentrează pe comportamentul dinamic al sistemelor mecanice şi pe optimizarea proceselor tehnologice. Cercetarea vizează:
– analiza comportamentului dinamic al sistemelor mecanice sub acţiunea solicitărilor compuse în procesul de exploatare;
– studiul comportării la oboseală a componentelor sistemelor mecanice în urma solicitării cu sarcini statice, dinamice sau variabile;
– optimizarea proceselor tehnologice.

WOS – Author identifier: A-1876-2015

Scopus – Author ID: 39962212400

Google Scholarlink

Ş. l. dr. ing. Costel Relu CIUBOTARIU

Discipline predate: Studiul materialelor; Ingineria suprafeţelor; Metode moderne de analiză structurală; Procesarea avansată a materialelor; Materiale compozite.

Domenii de expertiză: Analiza şi selecţia optimă a materialelor şi a tehnologiei de procesare a acestora; Caracterizarea materialelor metalice cu ajutorul echipamentelor moderne de analiză a structurii; Îmbunătăţirea suprafeţelor metalice pentru diverse domenii de activitate; Efectuarea încercărilor mecanice pentru determinarea proprietăţilor materialelor; Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale; Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru şi a termenelor de realizare.

Ş. l. dr. ing. Lenuţa CÎNDEA

Lenuţa Cîndea este şef lucrări/lector universitar în Domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Mecanică şi Ingineria Materialelor al Facultăţii de Inginerie şi Management din cadrul ,,Universităţii Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările doamnei Cîndea în domeniul cercetării au ca punct central modelarea şi simularea sistemelor mecanice, a câmpurilor termice a arcului electric de sudare şi în componentele de sudare, la sudarea cu arc electric. Cercetările vizează:
– metode de optimizare a proceselor mecanice;
– inovare de produse şi dezvoltarea unor metode de creativitate tehnică;
– simulări de procese în vederea optimizării anumitor fenomene;
– diagnosticare şi propunere de soluţii în vederea reducerii deformaţiilor pieselor sudate;
– studii de piaţă privind concepția, testarea pe piață a diferitelor produse, calcule privind stabilirea loturilor optime de produse sau trasee tehnologice parcurse de produse.

D-na Ş. l. dr. ing. Lenuţa Cîndea este doctor în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2007.

WOS – Author identifier: A-3625-2015

Scopus – Author ID: 26538756400

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Ş. l. dr. ing. Vasile COJOCARU

Vasile Cojocaru este cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice la Departamentul de Mecanică și Ingineria Materialelor al Facultății de Inginerie și Management, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița.

Domenii de expertiză:
– calculul de rezistenţă în ingineria mecanică;
– proiectare asistată de calculator a sistemelor mecanice;
– calculul duratei de viață al sistemelor mecanice supuse la solicitări variabile;
– analiza sistemelor mecanice utilizând simulări numerice.

WOS – Author identifier: M-6224-2013

Scopus – Author ID: 39861063200

Google Scholarlink

Research Gatelink

Ş. l. dr. ing. Vasile IANCU

Discipline predate: Proiectarea structurilor metalice; Izolarea seismică a structurilor.

Domenii de expertiză: Construcţia şi proiectarea structurilor; Mecanică, construcţia şi proiectarea structurilor II; Vibraţiile maşinilor şi utilajelor; Aparate şi măsurări în ingineria mecanică II; Proiectarea tehnologică asistată de calculator Bazele proiectării asistate de calculator; Proiectarea constructivă asistată de calculator (CAD); Evaluarea integrităţii structurilor mecanice.

Ş. l. dr. ing. Draghiţa IANICI

Discipline predate: Elemente de inginerie mecanică; Ingineria sistemelor mecanice; Geometrie descriptivă şi desen tehnic; Desen tehnic şi infografică; Fiabilitate şi diagnoză; Utilaje şi instalaţii metalurgice; Prelucrarea plastică a materialelor.

Domenii de expertiză: Proiectarea şi construcţia mecanismelor şi organelor de maşini; Proiectarea, construcţia şi testarea sistemelor mecanice; Transmisiile mecanice clasice şi neconvenţionale.

Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan – Iosif KORKA – Director Şcoala Doctorală de Inginerie

Cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice la Departamentul de Mecanică și Ingineria Materialelor al Facultății de Inginerie și Management, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița.

Conducător de doctorat în cadrul şcolii doctorale Inginerie Mecanică.

Domenii de expertiză:
– diagnoza vibro-acustică a transmisiilor mecanice;
– fiabilitatea transmisiilor mecanice;
– proiectare asistată de calculator a sistemelor mecanice;
– programarea echipamentelor cu comandă numerică.

WOS – Author identifier:

Scopus – Author ID: 56472735600

Google Scholarlink

Research Gatelink

Ş. l. dr. ing. Adrian Valentin PETRICA

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

Ş. l. dr. ing. Daniel Gheorghe VELA

Discipline predate: Dispozitive Tehnologice; Mecanisme; Organe de maşini.

Domenii de expertiză: Tehnologia construcţiilor de maşini.