Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este o structura didactică a Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în cadrul căreia se asigură pregătirea specifică a studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior care optează pentru profesia de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a cadrelor didactice din învăţământul preprimar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi universitar.

DPPD a luat fiinţă prin Ordinul Ministrului nr. 4294/22.08.2002 şi Hotărârea Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa nr. 581/2002. În decursul anilor de funcţionare, DPPD a dezvoltat o gamă largă de programe, activităţi, proiecte şi parteneriate, toate destinate formării iniţiale şi continue pentru cariera didactică.