Departamentul de Învăţământ la Distanţă

În cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa s-a înfiinţat în anul 2000 Departamentul de Învăţământ la Distanţă (DID), care funcţionează conform Legii Educaţiei Naţionale şi a Sistemului European de Transfer al Creditelor (ECTS).

Prin următoarele informaţii dorim să vă prezentăm câteva aspecte legate de specificul şi avantajele studiului la forma de învăţământ la distanţă (ID), în cadrul universităţii noastre:
• Specificul formei de învăţământ la distanţă (ID) Durata de studii este de 3 ani conform procesului de la Bologna. Planurile de învăţământ şi diplomele sunt identice cu cele pentru învăţământul de zi.
• Studiile se desfăşoară prin intermediul celor trei tipuri de activităţi, activităţi tutoriale (AT), activităţi asistate (AA)şi evaluări pe parcurs (TC) pe baza calendarului de activităţi, pe perioada a doua semestre.
• Activităţile didactice sunt concentrate în zilele de sâmbătă şi duminică, la sediul Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Avantajele formei de învăţământ la distanţă (ID) din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu”:
– sprijin didactic şi de consiliere din partea unei reţele tutoriale cu cadre didactice de specialitate pregătite în tehnologia ID;
– acces la laboratoare pentru activităţile asistate, săli de curs pentru activităţile tutoriale, bibliotecă şi spaţii de studiu individuale;
– disciplinele studiate în sistemul ID primesc acelaşi punctaj de credite ca şi cursurile predate la învăţământul de zi de la facultatea respectivă;
– pregătire fără întreruperea activităţii profesionale;
– examen de licenţă (sau diplomă) corespunzător formei de învăţământ superior de scurtă durată;
– cursuri în format electronic (CD-uri) şi accesibile de pe Platforma e-learning a departamentului;
– cont de utilizator pentru accesul la baza de date care conţine situaţia şcolară a studentului.