Facultatea de Inginerie și Management derulează prin Fondul de Dezvoltare Instituțional (FDI) al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) proiectul Dezvoltarea bazei materiale pentru susţinerea activităţilor aplicative în domeniul  tehnic, în valoare totală de 165.937 lei.
Pe parcursul acestei săptămâni se derulează o serie de sesiuni de instruire, parte a activităților de proiect, pentru echipamentele didactice achiziționate, menite să fie utilizate în cadrul lucrărilor aplicative (laborator, practică, cercetare) din domeniile inginerie electrică – informatică și mecanică.
Cu ajutorul acestor standuri, proiectate și realizate special în scop didactic, se urmărește adaptarea activităților aplicative la cerințele tehnice actuale, dezvoltarea competențelor și abilităților practice ale studenților în domeniile mașinilor și acționărilor electrice, electronicii, măsurărilor, achiziţiei şi prelucrării semnalelor, maşinilor-unelte cu comandă numerică.

Ultima actualizare în 4 noiembrie 2019, ora 08:48.