În perioada 20-24 mai 2019, rectorul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, Andrade-Ionuț Bichescu, împreună cu decanul și prodecanul Facultății de Științe Sociale, Ionică Cărăbaș, respectiv Dorina Chiș-Toia, au participat la o activitate de formare în cadrul programului Erasmus+ la Université de Bretagne Occidentale, în conformitate cu Acordul încheiat între cele două universități.
În cadrul acestei mobilități au avut loc întâlniri la nivel înalt cu Beatrice Thomas-Tual, vicepreședinte al Universității din Brest; Marjorie Cadoret, responsabil cu relațiile europene și internaționale; Jérôme Guérin, decanul Facultății de Științe Sociale și ale Educației; Cyril Bossard, coordonatorul de relații internaționale la nivelul aceleiași facultăți, Catherine Archieri, director al Departamentului de Științe ale Educației; Myriam Planchot-Olivier, responsabil administrativ și financiar; Typhanie Lannuzel, responsabil comunicare; Mohamed Saki, decanul Facultății de Litere și Științe Umane.
Discuțiile au vizat prezentarea celor două universități, a programelor de studii Educație fizică și sportivă și Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în vederea continuării mobilităților Erasmus+ la aceste programe de studiu. În acest sens, Universitatea din Brest și-a manifestat disponibilitatea extinderii colaborării și la nivelul domeniilor Științe administrative și Economie.
La întâlniri a fost prezentă și Maria Stoica, studenta de la programul de studii Educație fizică și sportivă din cadrul Facultății de Științe Sociale, care a beneficiat, în acest an universitar, de o bursă de studii Erasmus+ la Universitatea din Brest.

Ultima actualizare în 19 iunie 2019, ora 14:14.