Anul universitar 2018-2019 – semestrul II

Anul universitar 2018-2019 – semestrul II

Postul 8 DSE: descrierea postului RO / ENfișa postuluisalariul minimcalendarul – tematica RO / ENdosarul de concurs
Postul 9 DSE: descrierea postului RO / ENfișa postuluisalariul minimcalendarul – tematica RO / ENdosarul de concurs
Postul 17 DSE: descrierea postuluifișa postuluisalariul minimcalendarultematicadosarul de concurs
Postul 30 DTSS: descrierea postuluifișa postuluisalariul minimcalendarultematicadosarul de concurs

Procedura de concurs (R25 – Regulament ocupare posturi didactice)

Calendarul desfășurării concursului cadrelor didactice asociate din anul universitar 2018-2019, semestrul II, domeniului de studii Educație Fizică și Sport
Calendarul desfășurării concursului cadrelor didactice asociate din anul universitar 2018-2019, semestrul II, domeniului de studii Inginerie Electrică

Anul universitar 2018-2019 – semestrul I