Anul universitar 2020-2021 – semestrul I
Posturi Departamentul de Științe Inginerești

Calendarul concursului

Depunere dosare: 23-24-25.09.2020 / 08.00-15.00 / Secretariat DSI, sala B1.5
Verificare dosare: 23-24-25.09.2020 / 15.00-16.00 / Secretariat DSI, sala B1.5
Desfășurarea concursului: 28.09.2020 / 17.00 / Sala B1.1
Comunicarea rezultatelor: 28.09.2020 / 19.00 / B1.1

Anul universitar 2019-2020 – semestrul II
Post cadru didactic pe perioadă nedeterminată

Facultatea de Științe Sociale – postul nr. 26 / lector universitar

  1. Descrierea postului
  2. Fișa postului
  3. Salariul minim
  4. Calendar concurs
  5. Tematică concurs
  6. Descrierea procedurii de concurs
  7. Dosarul de concurs / loc depunere
Anul universitar 2019-2020 – semestrul I
Anul universitar 2018-2019 – semestrul II

Calendarul desfășurării concursului cadrelor didactice asociate din anul universitar 2018-2019, semestrul II, domeniului de studii Educație Fizică și Sport
Calendarul desfășurării concursului cadrelor didactice asociate din anul universitar 2018-2019, semestrul II, domeniului de studii Inginerie Electrică

Anul universitar 2018-2019 – semestrul I