Concurs pentru post de Referent de specialitate pe perioadă determinată de 24 luni, în cadrul Biroului ERASMUS+

Rezultat final
Rezultat interviu
Rezultat proba scrisă
Rezultat concurs dosare

Cerințele postului / Fișa postului / Dosarul de concurs / Calendarul concursului / Bibliografie (proba scrisă)