Misiune
Misiunea Compartimentului Tehnologii Informaționale și Comunicații + Multiplicare constă în implementarea unei structuri integrate, unitară și omogenă, care să asigure fundamentul pentru toate soluţiile informatice pe care se bazează activitatea universităţii și să o menţină la cel mai ridicat nivel, prin adaptarea acesteia la noile tehnologii IT.

Activităţi
• Reţele de calculatoare şi Internet
Secţiunea reţele de calculatare şi internet, prin serviciile infrastructură şi exploatare – întreţinere asigură:
– servicii de reţea intranet şi internet;
– suport tehnic;
– securitate – siguranţă;
– întreţinerea echipamentelor IT din sălile de curs, laboratoare, cabinetele cadrelor didactice, birouri.
• Informaţii şi Baze de Date
Secţiunea informaţii şi baze de date, prin:
– serviciile informatice asigură implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor educaţionale, de gestiune-contabilitate şi aplicaţii de evidenţă a studenţilor.
serviciile baze de date sprijină culegerea, prelucrarea şi stocarea datelor, precum şi activitatea de Back-up.
• CMS şi Pagină Web
Serviciile de design și publicitate realizează modelare estetică şi funcţională a informaţiilor, respectiv promovarea serviciilor şi ofertelor educaţionale şi de cercetare.
Serviciul de administrare CMS gestionează conturile de utilizatori, atribuie drepturi pe nivele de acces şi responsabilitate, implementează şi întreţine portaluri didactice şi de cercetare, platforme de învăţământ electronic, precum și servicii WebServer – WebMail.
• Multiplicare
Serviciul de multiplicare se ocupă cu publicarea materialelor educaţionale şi de cercetare, a cărților editate sub egida Editurii Eftimie Murgu, la imprimarea lucrărilor de diplomă și de disertație etc.

Personalul Compartimentului
Reţele de Calculatoare şi Internet
Inginer de sistem drd. Alin Virgil Bloju
e-Mail: a.bloju@uem.ro
Info & BD
Analist-programator Marius Ştiopu
e-Mail: m.stiopu@uem.ro
CMS & Web
Dr. ing. Florin Pomoja
e-Mail: f.pomoja@uem.ro
Multiplicare
Ing. Laurențiu Radu
e-Mail: l.radu@uem.ro

Contact:
e-Mail: tic@uem.ro
Tel.: +40 374 810707

Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Agenției ARNIEC / RoEduNet – Principalele reguli de utilizare a reţelei pentru educaţie şi cercetare