Misiune şi obiective

Compartimentul Resurse Umane are misiunea de a implementa politica instituţiei în domeniul resurselor umane şi de a susţine administrativ iniţiativele conducerii universităţii în legătură cu asigurarea şi folosirea eficientă a personalului din universitate, în concordanţă cu reglementările în vigoare.

Obiectivele Compartimentului Resurse Umane sunt următoarele:
– recrutarea, selectarea şi încadrarea de personal calificat, corespunzător cerinţelor posturilor;
– asigurarea salarizării echitabile a personalului, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în deplin acord cu performanţele, angajamentul şi gradul de implicare a acestuia;
– susţinerea conducerii Universităţii în fundamentarea politicii de personal prin realizarea de situaţii şi analize statistice privind resursele umane.

Personalul compartimentului

Referent resurse umane (coordonator compartiment)
Dr. ing. Sorin Mihancea
e-Mail: s.mihancea@uem.ro / sorin.mihancea@ubbcluj.ro
Tel.: +40 730 583043

Administrator financiar
Drd. ec. Laurenţiu Furdui
e-Mail: l.furdui@uem.ro / laurentiu.furdui@ubbcluj.ro
Tel.: +40 730 583029