Misiune şi obiective
Compartimentul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii se află în incinta UEMR, Corp A, etajul 3. Prin activitatea desfăşurată, urmăreşte respectarea condiţiilor de conformitate şi regularitate, pornind de la iniţierea şi derularea achiziţiilor publice până la concretizarea efectivă a acestora, urmăreşte creşterea eficienţei şi transparenţei cheltuielilor bugetare, stabilirea unui sistem coerent de priorităţi. Totodată, el asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Personalul biroului
Administrator patrimoniu: ing. Angela Angheloiu
  e-Mail: a.angheloiu@uem.ro
Tel.: +40 736 707720
Administrator patrimoniu: ing. Lăcrimioara-Carmen Cuzmoş
  e-Mail: c.cuzmos@uem.ro
Tel.: +40 374 810710 / +40 730 583047
Fax: +40 374 810713
Magazioner: Daniel Adelmann
Curier: Polina Pîrvănescu