Comisia de Etică şi Deontologie Profesională

Conf. univ. dr. Doina RADA

Membru (reprezentant FSE)

Conf. univ. dr. Dan STAN

Membru (reprezentant FSS)

Conf. univ. dr. Diana TĂNASE

Membru (reprezentant FSS)

Ş. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA

Membru (reprezentant FIM)

Lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA

Membru (reprezentant FSE)

Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Membru (reprezentant FIM)

Dr. ing. Sorin MIHANCEA

Secretar (reprezentant personal didactic auxiliar şi nedidactic)

Stud. Deian Dorel ARDELJAN

Membru (reprezentant al studenţilor)

Stud. Florentina Larisa TUȚĂ

Membru (reprezentant al studenţilor)