Comisia de Etică şi Deontologie Profesională

Conf. univ. dr. Doina RADA

Preşedinte

E-mail: d.rada@uem.ro

Ing. Camelia TISMONARIU

Secretar

E-mail: c.tismonariu@uem.ro
Tel.: +40 730 583046

Componenţa comisiei

Conf. univ. dr. Doina RADA

Preşedinte (reprezentant FSE)

Conf. univ. dr. Dan STAN

Membru (reprezentant FSS)

Ş. l. dr. ing. Vasile COJOCARU

Membru (reprezentant FIM)

Lect. univ. dr. Gabriela GEORGEVICI

Membru (reprezentant FSS)

Lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA

Membru (reprezentant FSE)

Ş. l. dr. ing. Zoltan KORKA

Membru (reprezentant FIM)

Ing. Camelia TISMONARIU

Secretar (reprezentant personal didactic auxiliar şi administrativ)

Stud. Laura Alexandra BIRĂU

Membru (reprezentant al studenţilor)

Stud. Emil Florin IGNAT

Membru (reprezentant al studenţilor)