Comisia de Etică şi Deontologie Profesională

Conf. univ. dr. Doina RADA

Preşedinte (reprezentant FSE)

Conf. univ. dr. Dan STAN

Membru (reprezentant FSS)

Conf. univ. dr. Diana TĂNASE

Membru (reprezentant FSS)

Ş. l. dr. ing. Vasile COJOCARU

Membru (reprezentant FIM)

Lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA

Membru (reprezentant FSE)

Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Membru (reprezentant FIM)

Ing. Camelia TISMONARIU

Secretar (reprezentant personal didactic auxiliar şi administrativ)

Stud. Deian Dorel ARDELJAN

Membru (reprezentant al studenţilor)

Stud. Florentina Larisa TUȚĂ

Membru (reprezentant al studenţilor)