Colegiul de Onoare

Conf. univ. dr. Solomia ANDREȘ

Membru titular

Conf. univ. dr. Andrade Ionuț BICHESCU

Membru titular

Conf. univ. dr. Dorina CHIȘ-TOIA

Membru titular

Prof. univ. dr. ing. Nicoleta GILLICH

Membru titular

Ș. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN

Membru titular

Ing. Veronica-Loredana PĂCURARIU

Secretar

Ș. l. dr. ing. Cornelia Victoria ANGHEL-DRUGĂRIN

Membru supleant

Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL

Membru supleant

Asist. univ. dr. Ioan HĂLĂLAE

Membru supleant

Conf. univ. dr. Mirela MINICĂ

Membru supleant

Conf. univ. dr. Lavinia POPP

Membru supleant