Centrul de Resurse de Informare şi Documentare

Conf. univ. dr. Andrade Ionuţ BICHESCU

Preşedinte

Ing. Mariana POPA

Secretar

Prof. univ. dr. ing. Doina FRUNZĂVERDE

Membru

Prof. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL

Membru