Nr. 225 din 12.12.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 2561/04.12.2019, privind componenţa Comisiei de etică universitară din UEMR; prevederile Art.45, alin.(2) din Codul de Etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R77); prevederile Art.11 din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se avizează componenţa Comisiei de etică universitară din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
– conf. univ. dr. Doina RADA – președinte – reprezentant al FSE;
– lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA – membru – reprezentant al FSE;
– conf. univ. dr. Dan STAN – membru – reprezentant al FSS;
– conf. univ. dr. Diana TĂNASE – membru – reprezentant al FSS;
– ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA – membru – reprezentant al FIM;
– ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI – membru – reprezentant al FIM;
– stud. Deian ARDELJAN – membru – reprezentant al studenților;
– stud. Florentina – Larisa TUȚĂ – membru – reprezentant al studenților;
– Camelia TISMĂNARU – secretar – reprezentant personal didactic auxiliar și administrativ.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor de numire a noilor membri ai comisiei, preşedintelui comisiei, care o va face cunoscută membrilor comisiei şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 224 din 12.12.2019

Având în vedere: dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 04.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R23), Ediţia 2/revizia 2.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Prorectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 223 din 12.12.2019

Având în vedere: propunerea Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, aprobată de Consiliul de administraţie al UEMR prin Hotărârea CA nr. 1/53 din data de 27.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, cu unanimitate de voturi, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă constituirea echipei de lucru a UEMR în vederea desfăşurării etapelor pentru fuziunea prin absorbţie UBB-UEMR, cu următoarea componeţă:
– Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU – Rector;
– Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL – Prorector;
– Conf. univ. dr. Solomia ANDREŞ – Decan FSE;
– Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ – Decan FSS;
– Lector univ. dr. Ioan HĂLĂLAE – Decan FIM;
– Lector univ. dr. Nătăliţa Mihaela LESCONI-FRUMUŞANU – Director General Administrativ – Financiar.
Art. 2.  Se desemnează persoană de contact din partea UEMR dl.Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, facultăţilor şi Directorului General Administrativ – Financiar .

Nr. 222 din 12.12.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 2597/10.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 379/10.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, a luat act de Hotărârea Civilă nr. 1400/2019 din data de 18.10.2019, conducerea operativă respectând prevederile legale.
Art. 2. Medierea Sindicatului FIRES şi a Consiliului de Administraţie, în ceea ce priveşte aspectele financiare vizate de punerea în aplicare a sentinţei.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectoratului UEMR.

Nr. 221 din 09.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.2, alin.(1) din Ordinul nr.3.751 din 29 aprilie 2015, cu actualizările ulterioare;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 09.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (cod: R3), Ediţia 4/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectoratului UEMR, facultăţilor, Compartimentului Resurse Umane, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Departamentului TIC.

Nr. 220 din 09.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/56 a Consiliului de administraţie din data de 09.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat, rectificat (6), în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 219 din 09.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/55 a Consiliului de administraţie din data de 04.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii pe anul 2019.
Art. 2. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat, rectificat (5), în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 218 din 28.11.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2442/13.11.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 355/14.11.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura privind recunoaşterea în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate (Cod:P.5.2-1),Ediția 1/revizia 1.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin e-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 217 din 28.11.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2442/13.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 355/14.11.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă  Procedura privind recunoaşterea în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a funcțiilor didactice din învățământul universitar obţinute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate (Cod:P.5.2-0),Ediția 1/revizia 1.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin e-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 216 din 28.11.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2442/13.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 355/14.11.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura privind recunoaşterea automată în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate (Cod:P.5.2-2),Ediția 1/revizia 0.
Art.2. Prezenta hotărâre anulează Hotărârea Senatului nr.205 din 31.10.2019.
Art.3. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin e-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.