Nr. 235 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa”; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.2668/18.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 389/18.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor (R8), Ediţia 3/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor şi Ligii studenţilor.

Nr. 234 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura operaţională Întocmirea, completarea şi verificarea cataloagelor de examinare (P.4.2-11), Ediţia 3/revizia 0.
Art.2.  Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi facultăţilor.

Nr. 233 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa”; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr. 2668/18.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 389/18.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii (R6), Ediţia 3/revizia 0.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității şi facultăţilor.

Nr. 232 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa”; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.2668/18.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 389/18.12.2019;
Senatul Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Procedura operaţională „Iniţierea şi aprobarea programelor de studii”, Ediţia 3/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 231 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa”; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.2668/18.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 389/18.12.2019;
Senatul Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Procedura operaţională „Evaluarea disciplinelor din planul de învăţământ”, Ediţia 3/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art. 1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 230 din 12.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 285, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; propunerea Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 993/10.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 383/11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă cooptarea domnului prof. univ. dr. ing. Marian-Silviu Poboroniuc, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Ştiinţe Inginereşti din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management în calitate de cadru didactic asociat invitat.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 229 din 12.12.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2613/11.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 381/11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura de Management al riscului (P8.2.5),Ediția 4/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 228 din 12.12.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2613/11.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 381/11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura operaţională Monitorizarea programelor de studii (P4.2-2),Ediția 3/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 227 din 12.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale:
studii universitare de licenţă: Educaţie fizică şi sportivă – învăţământ cu frecvenţă; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – învăţământ cu frecvenţă.
Art. 2. Planurile de învăţământ revizuite se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Științe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 226 din 12.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(l) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; propunerea Departamentului de Ştiinţe Inginereşti nr. 103/28.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru anul 2019-2020, actualizată ca urmare a finalizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante cu personal didactic asociat.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Compartimentului Resurse Umane şi Departamentului de Ştiinţe Inginereşti .