Nr. 187 din 03.10.2019

Având în vedere: HG 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Adresa Consiliului de administraţie nr. 2148/02.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art.1. În anul universitar 2019-2020, activităţile didactice prestate în regim de plata cu ora la programele de studii universitare de licenţă din cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă vor fi remunerate cu tariful orar brut de 24 lei/oră convenţională.
Art.2. Tariful orar practicat pentru ora convenţională de activitate cu studenţii are în vedere şi activitatea de pregătire individuală a cadrului didactic, precum şi activitatea de examinare a studenţilor.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 186 din 03.10.2019

Având în vedere: HG 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Adresa Consiliului de administraţie nr. 2148/02.10.2019; Avizarea în Consiliul de administraţie din data de 02.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art.1. În anul universitar 2019-2020, activităţile didactice prestate în regim de plata cu ora la programele de studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă, precum şi la masterat vor fi remunerate cu tariful orar brut de 15 lei/oră convenţională.
Art.2. Tariful orar practicat pentru ora convenţională de activitate frontală cu studenţii (curs, seminar, lucrări practice, proiect etc.) are în vedere şi activitatea de pregătire individuală a cadrului didactic, precum şi activitatea de examinare a studenţilor.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 185 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.16, 17 şi 21  din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului Dănuţ Craşovan înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 290/03.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogare de medie în vederea participării la concursul pentru desfăşurarea, în regim de plata cu ora, a unor activităţi didactice cuprinse în posturile vacante din Statul de funcţii al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic în anul universitar 2019-2020, pentru:
Dănuț Crașovan – media anilor de studii de licență 8,37 (minim 9,00); – media de finalizare a examenului de licență 7,82 (minim 8,00).
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 184 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.16, 17 şi 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului Dănuţ Craşovan înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 291/03.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogare de medie în vederea participării la concursul pentru desfăşurarea, în regim de plata cu ora, a unor activităţi didactice cuprinse în posturile vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale în anul universitar 2019-2020, pentru:
Dănuț Crașovan – media anilor de studii de licență 8,37 (minim 9,00); – media de finalizare a examenului de licență 7,82 (minim 8,00).
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 183 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.16, 17 şi 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului drd. ing. Dorian Anghel înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 284/02.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogare de medie în vederea participării la concursul pentru desfăşurarea, în regim de plata cu ora, a unor activităţi didactice cuprinse în posturile vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti, în anul universitar 2019-2020, pentru:
Dorian Anghel – media anilor de studii de licență 7,49 (minim 8,00); – media de finalizare a examenului de licență 8,25 (minim 9,00).
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Departamentului de Ştiinţe Inginereşti.

Nr. 182 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.16, 17 şi 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea doamnei Rădoi Mădălina înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 283/03.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogare de medie în vederea participării la concursul pentru desfăşurarea, în regim de plata cu ora, a unor activităţi didactice cuprinse în posturile vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale în anul universitar 2019-2020, pentru:
Rădoi Mădălina – media examenului de licență 8,50 (minim 9,00); – media anilor de studiu licență 7,64 (minim 8,00).
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 181 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.16, 17 şi 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului drd. ing. Bogdan Protea înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 282/01.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogare de medie în vederea participării la concursul pentru desfăşurarea, în regim de plata cu ora, a unor activităţi didactice cuprinse în posturile vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti, în anul universitar 2019-2020, pentru:
Bogdan Protea – media examenului de diplomă 8,00 (minim 9,00); – media de finalizare a examenului de disertație 8,00 (minim 9,00); – media anilor de studii master 7,625 (minim 8,00).
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Departamentului de Ştiinţe Inginereşti.

Nr. 180 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Departamentului de Învăţământ la Distanţă din data de 03.10.2019; Raportul nr. 299/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Rustin Ciasc; Raportul nr. 300/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Ion Imbrescu; Raportul nr. 301/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Nicolaie Sava;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatele concursurilor organizate de Facultatea de Ştiinţe Sociale în vederea ocupării temporare de către cadre didactice asociate a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Învăţământ la Distanţă, pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic asociatFacultatea/ Departamentul Discipline
1
Rustin CIASC DID Dreptul afacerilor comunitare (14SI,4AT+10TC, MK I, Sem. II) prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 2, Contencios administrativ (28SI,8AT+20TC, AP II, Sem. II) prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 7, Mecanisme de protecție a drepturilor omului (28SI,8AT+20TC, AP III, Sem. I) prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 8, Elemente de drept civil şi procedură civilă,  (28SI,8AT+20TC, AP II, Sem. I) prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 7, Elemente de drept penal și procedură penală (14SI,4AT+10TC, AP III, Sem. I) prevăzută în postul de Asistent vacant numărul
2Ion IMBRESCU DIDŞtiinţa administraţiei (28SI,8AT+20TC, AP I, Sem. I), prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 5, Etică și deontologie în administrația publică (28SI,4AT+10TC, AP II, Sem. I), prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 7
3   Nicolaie SAVA DID Sisteme administrative comparate (24SI,8AT+16TC, AP III, Sem. II), prevăzută în postul de Asistent vacant numărul 9

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 179 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale din data de 02.10.2019; Raportul nr. 293/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Lucian Popa; Raportul nr. 294/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe pentru doamna Veronica-Mihaela Guşe; Raportul nr. 295/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Zoltan Kiss; Raportul nr. 296/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Rustin Ciasc; Raportul nr. 297/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Ion Imbrescu; Raportul nr. 298/03.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Nicolaie Sava;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatele concursurilor organizate de Facultatea de Ştiinţe Sociale în vederea ocupării temporare de către cadre didactice asociate a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic asociat Facultatea/ Departamentul Discipline
1   Lucian POPA FSS / DTSS Gimnastica de bază (2C, EFS I, sem I) Gimnastica artistică (2C, EFS I, sem II) Metodica predării gimnasticii în școală (2C, EFS III, sem I) Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 34 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
2   Veronica-Mihaela GUŞE FSS / DTSS Fundamentele atletismului (2LP, EFS I, Sem.I), Atletism – tehnica probelor (2LP, EFS I, Sem.II), Metodica predării atletismului în școală (2LP, EFS II, Sem.II), Sociologia educației fizice și sportului (1S, EFS III, Sem.I), Comunicare şi integrare socială prin activităţi specifice (2S, EFS II, Sem. II) Aplicaţii practice – Orientare şi activități turistice (LP EFS I Sem. II) Educație fizică 3, 4 (2 LP, TOD, Sem. I, II) Didactica educației fizice și psihomotorii (înv. preșcolar și primar) (1LP, PIPP II, Sem. II) Management aplicat in educaţie fizică şi sport (2S, EFS II, Sem II) prevăzute în postul de Asistent vacant numărul 42 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
3
Zoltan KISS FSS / DTSS Metodica predării gimnasticii în școală (2LP, EFS II, Sem I), Gimnastică de bază (4LP, EFS I, Sem I), Gimnastică artistică (4LP. EFS I, Sem II) Metodica predării baschetului în şcoală (2LP, EFS III, Sem I, Bazele jocului de baschet (2LP, EFS II, Sem I) Aplicaţii practice – Discipline sportive de iarnă – Schi alpin I (6P, EFS I, Sem I), Bazele sporturilor nautice pe apă, (6P, EFS II, Sem II), Teoria și metodica schiului alpin (3P, EFS II, Sem.I) Educaţie fizică 1, 2 (2S, ECTS I, Sem I + Sem II), Educaţie fizică 3, 4 (2S, ECTS II, Sem I + Sem II)     Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 41 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale și Aplicaţii practice – Orientare şi activități turistice (6P, EFS I, Sem I) Educaţie fizică 1, 2 (1L, IM I, Sem I + Sem II), Educaţie fizică 3, 4 (1L, IM II, Sem I+Sem II) Educaţie fizică 1, 2 (1S, II + EM I, Sem I + Sem II), Educaţie fizică 3, 4 (1S, II, Sem I+ Sem II) prevăzute în postul de Asistent vacant numărul 43 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
4Rustin CIASC FSS / DTSS Dreptul afacerilor comunitare (2 C, 2 S, APE II, sem I) Mecanisme de protecție a drepturilor omului (2 C, 2 S, AP III, sem I) Elemente de drept civil și procedură civilă (2 C, 2 S AP II, sem I) Elemente de drept penal și procedură penală (1 C, 1 S, AP III, sem. I) Justiție Europeană (1 C, 1 S, APE I, sem. II) Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 27 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale și Contencios administrativ (2 C, 2 S, AP II, sem. II) Prevăzută în postul de Lector vacant numărul 31 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
5
Ion IMBRESCU FSS / DTSS Știința administrației (2 C, 2 S AP I, sem. I) Etică și deontologie în administrația publică (2 C, 1 S, AP II, sem. I) Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 37 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
6
Nicolaie SAVA FSS / DTSS Funcția publică europeană (2C+1S APE I, sem I) Sisteme administrative comparate (2C+2S, AP III, sem. II) Adopție, încredințare și plasament familial (2C+2S, AS III, sem. II) Calitatea vieții și politici anti-sărăcie (2C+2S, AS III, sem. II) Dezvoltare comunitară (2C+2S; AS III, sem. II) Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 29 din statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 178 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2), lit.d şi q din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa Rectoratului nr. 2149/02.10.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 286/02.10.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 02.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Dosarul de autoevaluare internă în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie, începând cu anul 2020-2021, a calificării profesionale ,,Tehnician operator maşini cu comandă numerică” (nivel 5, conform HG nr. 918/2013) din domeniul Mecanică, în cadrul Colegiului Universitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa,precum și depunerea acestuia la ARACIP.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Directorului Colegiului Universitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa.