Nr. 8/45 din 02.10.2019

Având în vedere: Cererea domnului ș.l.dr.ing. Iancu Vasile, înregistrată la FIM cu nr. 760/30.09.2019 și la Rectorat cu nr. 2115/01.10.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 02.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea salii CD2 domnului ș. l. dr. ing. Iancu Vasile în vederea desfășurării activităților didactice.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultății de Inginerie și Management, domnului ș. l. dr. ing. Iancu Vasile și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 7/45 din 02.10.2019

Având în vedere: Adresa Forumului Democratic al Germanilor din Judeţul Caraş-Severin;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 02.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea Amfiteatrului mare şi Sălii Multimedia „Constantin Gruescu“ de către Forumul Democratic al Germanilor din Judeţul Caraş-Severin, în vederea organizării acţiunilor din cadrul Decadei Culturii Germane în Banatul Montan, ediţia a XXIX-a, în ziua de vineri, 04.10.2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 6/45 din 02.10.2019

Având în vedere: Adresa domnului Păunescu Andrei-Radu, student în anul II ECTS, înregistrată la FSE cu nr. 548/26.09.2019 şi la rectorat cu nr. 2003/26.09.2019; Adresa FSE nr. 579/01.10.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 2123/01.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 02.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unei Burse UEMR de ajutor social, în anul universitar 2019-2020, domnului Păunescu Andrei-Radu, student în anul II ECTS.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Facultăţii de Științe Economice.

Nr. 5/45 din 02..10.2019

Având în vedere: Adresa FSE nr. 580/01.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2132/02.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 02.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă clasamentul studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice, studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat, precum şi repartizarea acestora pe locurile fără taxă de studii, pentru anul universitar 2019-2020, conform tabelelor anexate.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Nr. 4/45 din 02.10.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 804/02.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2138/02.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 02.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Lista de achiziţii – buget de stat 2019, actualizată.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 3/45 din 02.10.2019

Având în vedere: propunerea Biroului TIC înregistrată la DGAF cu nr. 800/02.10.2019 și la Rectorat cu nr. 2137/02.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 02.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei speciale UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Biroului TIC, începând cu 01.10.2019, după cum urmează:

Nr. crt. Nume şi prenume student An / specializare Serviciul unde desfăşoară activităţi Tipul bursei
1. Marinescu Bogdan I SEA Biroul TIC Specială UEMR Servicii

Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care coordonatorul Biroului TIC va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către coordonatorul Biroului TIC.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului TIC.

Nr. 2/45 din 02.10.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 02.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Pentru anul universitar 2019-2020, se stabileşte cuantumul următoarelor categorii de burse:
– Bursa UEMR Servicii, în cuantum de 600 lei/lună;
– Bursa specială UEMR Servicii, în cuantum de 700 lei/lună.
Art. 2. Cele două tipuri de burse, menţionate la art. 1, se acordă în baza hotărârii Consiliului de administraţie, studenţilor care desfăşoară activităţi administrative în cadrul serviciilor funcţionale ale universităţii.
Art. 3. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/45 din 02.10.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 02.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2019-2020, repartizarea procentuală a fondului total de burse pe categorii de burse este următoarea:
– 20 – 25% pentru burse de performanţă;
– 40 – 45% pentru burse de merit;
– 30 – 35% pentru burse sociale;
– max. 5% – burse speciale şi burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară/străinătate.
Art. 2. Cuantumul burselor, care se acordă în anul universitar 2019-2020 din fondurile primite de la minister, este următorul:
– Bursa de performanţă: 900 lei / lună;
– Bursa de merit: 750 lei / lună;
– Bursa socială: 600 lei / lună;
– Bursa specială: 700 lei / lună;
– Bursa social ocazională: 600 lei / semestru.
Art. 3. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 3/44 din 30.09.2019

Având în vedere: adresa FSE nr. 558/30.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 2046/30.09.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.09.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 01.10.2019, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează:
Domeniul de studii: Administrarea Afacerilor; Coordonator domeniu: conf. univ. dr. Andreș Solomia.
Denumire program de studii licență: ECTS – Coordonator program: lect. univ. dr. Gherghina Liliana.
Denumire program de studii master: AATCS – Coordonator program: conf. univ. dr. Andreș Solomia.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultăţii de Ştiinţe Economice, care o va face cunoscută persoanelor nominalizate la Art. 1.

Nr. 2/44 din 30.09.2019

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, Serviciul Cămin-Cantină, nr. 784/30.09.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2045/30.09.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.09.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Serviciului Cămin-Cantină, începând cu 07.10.2019, după cum urmează:
Docia Alexandru – Adrian – din anul II PIPP, la Campus Cafe.
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care șeful Serviciului Cămin-Cantină va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către șeful Serviciului Cămin-Cantină.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.