Nr. 4/31 din 03.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 08.07.2019 – 10.07.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de masterat Administrație publică europeană.
Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Științe Sociale în data de 08.07.2019.
Art. 3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 4. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 3/31 din 03.07.2019

Având în vedere: cererea studentului Crețoiu Ioan Trandafir, anul II Inginerie mecanică, înregistrată la Rectorat cu nr. 1272/02.07.2019; cererea studentului Stan Patric Timotei, anul II Inginerie mecanică, înregistrată la Rectorat cu nr. 1273/02.07.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă susținerea examenului de diferență la disciplina „Știința și ingineria materialelor II“, ca urmare a transferului de la programul de studii Inginerie economică în domeniul mecanic la programul de studii Inginerie mecanică, începând cu anul II, anul universitar 2018-2019, fără plata taxei aferente, pentru următorii studenți:
Crețoiu Ioan Trandafir, anul II IM;
Stan Patric Timotei, anul II IM.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultății de Inginerie și Management.

Nr. 2/31 din 03.07.2019

Având în vedere: adresa CEAC nr. 19/20.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1185/24.06.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri corective şi de îmbunătăţire a activităţii la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în urma analizei rapoartelor de monitorizare a programelor de studii, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor şi Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.

Nr. 1/31 din 03.07.2019

Având în vedere: adresa CEAC nr. 19/20.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1185/24.06.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul final privind monitorizarea programelor de studii în anul 2018 la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor şi Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.

Nr. 1/30 din 26.06.2019

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 494/26.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1211/26.06.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 6/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa domnului Furdui Laurențiu nr. BRU 21/11.06.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 457/11.06.2019 și la rectorat cu nr. 1135/12.06.2019; foaia colectivă de prezență pentru personalul didactic titular al DIEI nr. 108/04.06.2019, întocmită pentru luna mai 2019, care nu atestă realitatea, respectiv zilele de vineri aferente lunii mai 2019 pentru întreg personalul DIEI se regăsesc pontate cu activitate desfășurată, contrar HS nr. 90/25.04.2019; evitarea generării de penalități de întârziere cauzate de posibila neîntocmire a declarației D112 pentru luna mai 2019, în cazul în care drepturile salariale aferente acestei luni nu ar fi achitate personalului DIEI;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Rectorul Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița, în calitate de ordonator de credite, va proceda la aprobarea drepturilor salariale aferente lunii mai 2019 ale personalului didactic din cadrul DIEI, cu respectarea HS nr. 90/25.04.2019.
Art. 2. Prezenta va fi comunicată BRU – Salarizare, în vederea emiterii statelor de plată pentru luna mai 2019, pentru DIEI.

Nr. 5/29 din 12.06.219

Având în vedere: adresa MEN nr. 8869/15.05.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020; adresa MEN nr. 2375/06.06.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2019-2020, pentru românii de pretutindeni;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Cifra de şcolarizare, alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020, se repartizează pe domenii, programe de studii, către domeniile gestionate de departamentele cele mai performante, respectiv departamentele unde în anii anteriori au fost înscriși cei mai mulți studenți, iar rata de abandon, în rândul studenților bugetați, a fost cea mai mică, conform anexei.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.

Nr. 4/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa MEN nr. 8869/15.05.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020; adresa MEN nr. 2375/06.06.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2019-2020, pentru românii de pretutindeni;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Cifra de şcolarizare, alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020, se repartizează pe domenii, programe de studii, către domeniile gestionate de departamentele cele mai performante, respectiv departamentele unde în anii anteriori au fost înscriși cei mai mulți studenți, iar rata de abandon, în rândul studenților bugetați, a fost cea mai mică, conform anexei.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.

Nr. 3/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa dnei conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia – responsabil manifestare „Dascăli bănățeni de ieri și de azi“;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reprogramarea manifestării „Dascăli bănățeni de ieri și de azi“ pentru data de 16 octombrie 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică dnei conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia.

Nr. 2/29 din 12.06.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 18.06.2019 – 20.06.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de licență Drept european și internațional.
Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Științe Sociale în datele de 13.06.2019 și 18.06.2019.
Art. 3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.Art. 4. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.