Nr. 2/54 din 29.09.2020

Având în vedere: Solicitarea Muzeului Cineastului Amator, înregistrată la DGAF cu nr. 612/28.09.2020 și la Rectorat cu nr. 1726/29.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 29.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea activităților din cadrul proiectului „Noaptea albă a galeriilor“, conform calendarului anexat, în incinta UEMR, în perioada 02 – 04.10.2020, cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Muzeul Cineastului Amator se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Muzeului Cineastului Amator.

Nr. 1/54 din 29.09.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 29.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii sălii „Aula Magna“ a universității în Amfiteatrul „Eftimie Murgu“.
Art. 2. Prezenta se aduce înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/53 din 25.09.2020

Având în vedere: Adresa FSS nr. 911/24.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1663/25.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă clasamentul studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Sociale, studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat, precum şi repartizarea acestora pe locurile fără taxă de studii, pentru anul universitar 2020-2021, conform tabelelor anexate.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 5/52 din 24.09.2020

Având în vedere: Adresa FIM nr. 531/22.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1639/24.09.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă clasamentul studenţilor de la Facultatea de Inginerie și Management, studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat, precum şi repartizarea acestora pe locurile fără taxă de studii, pentru anul universitar 2020-2021, conform tabelelor anexate.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Facultăţii de Inginerie și Management.

Nr. 4/52 din 24.09.2020

Având în vedere: Adresa FSE nr. 271/24.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1636/24.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă clasamentul studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice, studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat, precum şi repartizarea acestora pe locurile fără taxă de studii, pentru anul universitar 2020-2021, conform tabelelor anexate.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Nr. 3/52 din 24.09.2020

Având în vedere: Adresa FIM nr. 536/23.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1582/23.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă demolarea anexei situate între Corpul A și Corpul B.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultății de Inginerie și Management și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/52 din 24.09.2020

Având în vedere: Contractul de fuziune prin absorbție semnat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, încheiat şi autentificat sub nr. 1973/02.07.2020.
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2020-2021, disciplinele prevăzute în Planurile de învăţământ din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic vor fi normate în departamentele unde au norma de bază cadrele didactice de specialitate titulare de disciplină.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/52 din 24.09.2020

Având în vedere: Art. 7 din OUG 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modalitățile de desfășurare a activităților didactice din semestrul I al anului universitar 2020-2021, astfel cum au fost propuse în ședința CA din data de 24.09.2020.
Art. 2. Detalierea modalităților de desfășurare a activităților didactice la nivelul fiecărei facultăți se regăsește în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. În situația în care, pe parcursul anului universitar 2020-2021, situația epidemiologică și reglementările naționale impun modificarea scenariilor aprobate prin prezenta hotărâre, Consiliul de administrație va adopta măsurile ce se impun.
Art. 4. Până la data de 30 a fiecărei luni, pentru activitățile desfășurate în sistem on-line, cadrele didactice vor transmite directorului de departament documente justificative privind modul de desfășurare a activității didactice, conform Fișei individuale de pontaj pentru activitățile didactice desfășurate on-line, aprobată prin HCA nr. 1/16 din 20.03.2020.
Art. 5. Responsabilitatea verificării desfășurării activităților didactice în on-line conform prezentei hotărâri și, ulterior, în conformitate cu prevederile legale şi ale metodologiilor elaborate şi aprobate în acest sens la nivelul Senatului UEMR, revine directorilor de departament și decanilor care au obligația întocmirii Foilor colective de prezență necesare achitării drepturilor salariale ale cadrelor didactice.
Art. 6. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 6/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa Ligii studenților din UEMR nr. 164/22.09.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 1597/23.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 23.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea unui videoproiector pentru Liga studenților din UEMR.
Art. 2. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare și Ligii studenților.

Nr. 5/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa Ligii studenților din UEMR, nr. 163/22.09.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 1596/23.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 23.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sălii B3.1 pentru Liga studenților din UEMR, în vederea schimbării sediului din sala B3.2.
Art. 2. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare și Ligii studenților.