Susţinere publică a tezelor de doctorat

La Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vor fi susținute miercuri, 23 septembrie 2020, în sistem videoconferinţă pe aplicaţia TEAMS, două teze de doctorat.
La ora 16.00, teza de doctorat Contribuţii la investigarea dispozitivelor de transformare a mişcării de rotaţie în mişcare liniară unidirecţională va fi susținută de studentul-doctorand ing. Attila GERÖCS sub coordonarea, în cotutelă, realizată de ș. l. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA și prof. univ. dr. ing. ISTVAN BIRO – Facultatea de Inginerie a Universității din Szeged, Ungaria. Președinte al comisiei de susținere este prof. univ. dr. ing. Dorian NEDELCU – Director CSUD Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, iar referenți științifici sunt trei personalități în domeniul ingineriei mecanice: prof. univ. dr. ing. Sorin VLASE – Universitatea Transilvania din Brașov; prof. univ. dr. ing. Nicolae-Doru STĂNESCU – Universitatea  din Pitești; prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
De la ora 18.00, studentul-doctorand ing. Cristian TUFIȘI va susține teza de doctorat Detection of branched cracks in beam-like structures, realizată în cotutelă sub coordonarea prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH și prof. univ. dr. ing. Magd ABDEL WAHAB – Universitatea din Ghent, Belgia. Președinte al comisiei de susținere este prof. univ. dr. ing. Dorian NEDELCU – Director CSUD Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, iar referenți științifici sunt trei personalități în domeniul ingineriei mecanice: prof. univ. dr. ing. Sorin VLASE – Universitatea Transilvania din Brașov; prof. univ. dr. ing. Nicolae-Doru STĂNESCU – Universitatea  din Pitești; ș. l. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Cele două susțineri reprezintă cea de-a 55-a, respectiv cea de-a 56-a teză de doctorat elaborate în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie. De remarcat calitatea ştiinţifică a tezelor elaborate, până în prezent fiind validate toate tezele susţinute la această şcoală doctorală.

Profesorul Gilbert-Rainer Gillich, membru corespondent al AȘTR

Un nou motiv de mândrie pentru colectivul de cadre didactice din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița. Profesorul Gilbert-Rainer Gillich, de la Facultatea de Inginerie și Management, a fost primit Membru Corespondent în Academia de Științe Tehnice din România (AȘTR), grație activității științifice, didactice și manageriale derulate atât în cadrul universității, cât și în industrie.
Absolvent al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, Facultatea de Mecanică, promoția 1986, și-a început cariera, la fel ca mulți absolvenți de studii superioare din domeniul tehnic, ca inginer la Combinatul Siderurgic Reşiţa. Începând cu anul 1990 devine cadru didactic asociat la Facultatea de Inginerie din Reşiţa. În anul 1999 obţine titlul de doctor la Universitatea Politehnica din Timişoara, în specializarea Rezistenţa materialelor, Elasticitate și Plasticitate. Din 2002 este cadru didactic universitar la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, ocupând succesiv funcțiile didactice de șef de lucrări (2002-2004), conferențiar (2004-2007) și profesor universitar (2007- până în prezent). În anul 2007, devine conducător de doctorat în domeniul Inginerie mecanică.
Începând cu anul 2008 ocupă diverse funcții manageriale la nivelul universității: prorector responsabil cu activitatea de învățământ (2008-2012), prorector responsabil cu activitatea de cercetare (2012-2016), director al consiliului pentru Studii universitare de doctorat (2016-2020), președinte al senatului universitar (2020), decan al Facultății de Inginerie (în prezent). De-a lungul anilor, a predat mai multe cursuri la nivelul studiilor de licență și master, cum ar fi: Rezistența materialelor, Dinamica mașinilor, Modelare și simulare, Vibrațiile mașinilor și utilajelor, Evaluarea integrității structurilor mecanice, Testarea vibroacustică a structurilor mecanice, pentru care a realizat suportul didactic (nouă cărți și trei îndrumătoare de laborator). Activitatea de cercetare o desfășoară cu prioritate în domeniul controlului nedistructiv al structurilor inginerești pe baza analizei vibrațiilor și izolarea seismică a structurilor. Această activitate s-a materializat prin crearea unor standuri experimentale, a șase aplicații informatice care permit estimarea precisă a frecvențelor și a poziției/severității defectelor, rapoarte de expertizare comandate de firme și patru brevete de invenție.
Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în peste 270 de lucrări științifice (din care 91 indexate ISI) și în două capitole de carte (Editurile: Springer și World Scientific Publishing). Recunoașterea valorii rezultatelor cercetărilor se reflectă prin numărul mare de citări în Web of Science (640 de citări – indice Hirsch 16) și Scopus (1025 de citări – indice Hirsch 19). Este membru CNATDCU în Comisia 17 Inginerie mecanică, mecatronică și robotică (din 2012 – până în prezent) și expert evaluator al unor proiecte din cadrul programelor de cercetare din România, Bulgaria, Estonia, Republica Cehă. Este editor la două reviste cotate ISI (Sensors şi Shock and Vibration) și la două reviste indexate ISI (Romanian Journal of Acoustics and Vibration şi TEM Journal), precum și referent științific a peste 20 de reviste ISI cu factor de impact. A inițiat și este principal organizator al seriei de conferințe Systems and Stuctures și este membru în comitetele de organizare a două prestigioase serii de conferințe din domeniul dinamicii structurilor, Damage Assessment of Structures (DAMAS), respectiv International Conference on Structural Engineering Dynamics (ICEDyn).

Conferințele Reșița 250: Oameni – Locuri – Fapte. Un nou proiect dedicat Reșiței

Prin activitatea ei, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița încearcă să se implice în cât mai multe activități care vizează comunitatea în centrul căreia se află. Astfel, un nou proiect va debuta miercuri, 23 septembrie 2020, când, începând cu ora 16.00, în curtea interioară a Bibliotecii Germane „Alexander Tietz” din Reșița se va inaugura un șir de dezbateri sub genericul Conferințele Reșița 250: Oameni – Locuri – Fapte.
Anul viitor, în data de 3 iulie se vor împlini 250 de ani de industrie reșițeană (1771-2021). În preambulul acestei frumoase aniversări, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin, Forumul Democratic al Germanilor din jud. Caraș-Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița lansează invitația celor care iubesc Reșița și țin la trecutul și prezentul ei de a participa la acest ciclu de conferințe care se vor organiza o dată pe lună, într-o locație anunțată din timp. Acestea vor avea câte un invitat special, care va prezenta, așa cum o spune și genericul conferințelor, o temă legată de Reșița și oamenii ei, în prim-plan fiind pusă dezvoltarea ei industrială, culturală, spirituală, educațională, patrimonială, de la începuturi până în prezent.
Așadar, sperăm ca în perioada septembrie 2020 – iunie 2021, Conferințele Reșița 250: Oameni – Locuri – Fapte să reunească în jurul lor tineri și maturi, oameni de diverse profesiuni, locuitori ai comunităților Banatului de Munte, pe toți cei care simt Reșița aproape de sufletul lor.
Vă așteptăm să participați la prima conferință, care se va desfășura miercuri, 23 septembrie, începând cu ora 16:00, în curtea Bibliotecii Germane „Alexander Tietz”, avândul ca invitat pe prof. univ. dr. Rudolf GRÄF, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române.

Începerea activităţilor didactice la programul de studii postliceal „Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică” la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Specializare nouă și locuri bugetate pentru admiterea de toamnă, exclusiv on-line la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Admiterea în învățământul superior 2020, sesiunea de toamnă, exclusiv online la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Muzeul Cineastului Amator şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vă invită la o nouă proiecţie KineDok powered by One World Romania

Admitere la programul de studii postliceal „Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică” la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița