Misiune și obiective

Auditul este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge plus valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice, să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluând şi îmbunătăţind eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.

Auditor

Ec. Monica Olari

e-Mail: monica.olari@ubbcluj.ro
Tel.: +40 730 583028