Entries by Florin P.

Nr. 36 din 25.02.2019

Având în vedere: E-mailul intitulat „Analiza a programului EFS din Universitatea Eftimie Murgu Resita”,transmis de persoane necunoscute în data de 20.02.2019, ora 10:31 de pe adresa universitati100curate@gmail.com unui număr de 106 destinatari, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, ARACIS, universităţi, membri ai comunităţii academice reşiţene, trusturi media şi ziarişti; prevederile Art.208, alin.(3) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, […]

Nr. 35 din 25.02.2019

Având în vedere: E-mailul intitulat „Analiza a programului EFS din Universitatea Eftimie Murgu Resita”,transmis de persoane necunoscute în data de 20.02.2019, ora 10:31 de pe adresa universitati100curate@gmail.com unui număr de 106 destinatari, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, ARACIS, universităţi, membri ai comunităţii academice reşiţene, trusturi media şi ziarişti; E-mailul intitulat „analiza programului EFS din Universitatea Eftimie […]

Nr. 34 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(1) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea Senatului UEMR nr. 294 din 17.02.2018 referitoare la angajarea domnului prof. univ. dr. ing. habilit. Marian GĂICEANU în calitate de cadru didactic universitar asociat invitat; Hotărârea Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din […]

Nr. 33 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.15, alin.(1) din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului Chioncel Petru înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 47/25.02.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a […]

Nr. 32 din 25.02.2019

Având în vedere: dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Resurse de Informare şi Documentare (R30), Ediţia 3/revizia 2.Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității […]

Nr. 31 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.306, alin.(3), lit.b) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.45, alin.(3), lit.b) din Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Raportul Comisiei de Etică pe […]

Nr. 30 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.5, alin.(1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 159/18.02.2017, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 33/18.02.2019, privind nominalizarea doamnei asist. […]

Nr. 29 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 441/21.02.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului de alegeri pentru ocuparea unor posturi vacante în structurile de conducere; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” […]

Nr. 28 din 25.02.2019

Având în vedere: dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 08.02.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:Art.1.Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi a […]

Nr. 27 din 25.02.2019

Având în vedere: dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 08.02.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă Regulamentul instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat […]