Entries by Florin P.

Nr. 1/23 din 08.05.2019

Având în vedere: Prevederile H.G. nr. 171/29.04.2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.05.2019, a hotărât:Art. 1. Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, care a beneficiat de ziua liberă în data de 30.04.2019, va avea timpul de […]

Nr. 2/22 din 25.04.2019

Având în vedere: Adresa BFC nr. 55/24.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 881/24.04.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă utilizarea următoarelor sume prescrise, aflate în contul 50053061983 – „Sume de mandat“, în vederea achitării obligațiilor instituției către terți:25.367 lei – […]