Entries by

Un nou program de studii în oferta educațională a UEMR pentru 2019-2020

Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița a solicitat pe parcursul anului 2018 Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, ARACIS, acreditarea unui nou program de studii la ciclul masteral, în domeniul Științe ale educației. Noul program, Management educațional, a obținut în decembrie 2018 acreditarea ARACIS, venind ca o […]

Nr. 13 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 2/15.01.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art.1. Se respinge solicitarea de anulare a Art. 5 din Hotărârea nr. 289 din 17.12.2018 a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din […]

Nr. 12 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 336/18.12.2018; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art.1. Se respinge solicitarea de anulare a Hotărârii nr. 274 din 06.12.2018 a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa. Art.2. Prezenta […]

Nr. 11 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa depusă de 17 cadre didactice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 143/20.07.2018, privind revocarea domnului conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu din funcţia de Rector UEMR; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art. 1. Se […]

Nr. 10 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.304, alin.(13), lit.a) şi b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.1, alin.(3) şi (4), precum şi ale Art.6, alin.(2) şi (4) din Ordinul nr.5.559/2011 – Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; prevederile Art.38, alin.(2), lit.dd) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile […]

Nr. 9 din 23.01.2019

Având în vedere: demisia doamnei conf. univ. dr. Dorina CHIŞ-TOIA din funcţia de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, înregistrată la Rectorat sub nr. 81/14.01.2019; prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 153/22.01.2019 […]

Nr. 8 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 146/22.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 105/22.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 18, din Statul de funcţii al […]

Nr. 7 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 35/23.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 159/23.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 28, din Statul de funcţii al […]

Nr. 6 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.128, alin.(3) şi Art.213, alin.(2), lit.b din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (b) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art. 1. Senatul lansează în dezbaterea comunităţii universitare Ediţia3/revizia1 […]

Nr. 5 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.12, alin.(10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa (Cod: R3); rezultatul alegerilor pentru ocuparea locurilor vacantate de membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management pentru mandatul 2016-2020; prevederile Art.43, alin.(2), lit.b), Art. 44, alin.(2) şi […]