Entries by Florin P.

Nr. 2/29 din 12.06.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 18.06.2019 – 20.06.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de licență Drept european și internațional.Art. 2. Cererile se depun la secretariatul […]

Nr. 1/29 din 12.06.2019

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 459/12.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1137/12.06.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 12.06.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.Art. 3. Prezenta se […]

Nr. 107 din 13.06.2019

Având în vedere: Cererea domnului Stănchescu Valentin înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 154/11.06.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 13.06.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă la Universitatea,,Politehnica” din Timişoara de către domnul Stănchescu Valentin, absolvent  Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, programul […]

Nr. 106 din 13.06.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 2/29 a Consiliului de administraţie din data de 12.06.2016;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 13.06.2019, a hotărât:Art.1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de licenţă Drept european şi internaţional, în perioada […]

Nr. 105 din 13.06.2019

Având în vedere: prevederile Art. 209 şi Art.214 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Art. 19, alin.(1), Art.20, alin.(1), Art.21, alin.(1) şi (2) şi Art.25, alin.b) din Ordinul MECS 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la […]

Nr. 104 din 13.06.2019

Având în vedere: prevederile Art. 209 şi Art.214 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Ordinului MECS 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, actualizat;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din […]

Nr. 103 din 06.06.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2), lit.h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 06.06.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă Metodologia privind admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul 2019 (M4.1-01), […]

Nr. 102 din 06.06.2019

Având în vedere: adresa doamnei conf. univ. dr. Mihaela Molnar înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 148/04.06.2019; prevederile Art.4 din Hotărârea Senatului nr. 157/11.09.2018;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:Art.1. Se respinge solicitarea doamnei conf. univ. dr. Mihaela Molnar privind transmiterea unei copii a înregistrării şedinţei […]

Nr. 101 din 06.06.2019

Având în vedere: Cererea doamnei Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 150/05.06.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:Art.1. Se respinge susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă la Universitatea,,Aurel Vlaicu” din Arad de către doamna Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela, absolventă a […]