Entries by Florin P.

Nr. 113 din 20.06.2019

Având în vedere: prevederile capitolului „B. ÎNTRERUPEREA”, alin.(5) din Procedura operaţională „Modificarea perioadei studiilor doctorale” (Cod: P.4.2-9); adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 94/18.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 170/19.06.2019; avizarea în Consiliul Şcolii Doctorale din data de 18.06.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:Art.1. […]

Nr. 112 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 171/19.06.2019; prevederile Art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 157/11.09.2018;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:Art.1. Se respinge solicitarea domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca privind transmiterea unei copii […]

Nr. 111 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1143/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 158/12.06.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:Art. 1. Se anulează Hotărârea Senatului nr. 94 din 23.05.2019, privind susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019.Art. 2. Prezenta […]

Nr. 110 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa domnului Ene Tudorel înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 152/06.06.2019; prevederile Art. 22, alin. (3) și (4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Senatului Universității “Eftimie Murgu” din Reșița (Cod R26);Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă solicitarea domnului […]

Nr. 109 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1156/13.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.166/13.06.2019; Hotărârea Senatului nr. 97 din data de 23.05.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de membrii Sindicatului FIRES din UEMR, prin reprezentant convenţional Societatea de Avocaţi Iuhasz & […]

Nr. 108 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1144/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.160/13.06.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind reorganizarea departamentelor existente la nivelul Facultăţii de Inginerie şi Management.Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de […]

Nr. 6/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa domnului Furdui Laurențiu nr. BRU 21/11.06.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 457/11.06.2019 și la rectorat cu nr. 1135/12.06.2019; foaia colectivă de prezență pentru personalul didactic titular al DIEI nr. 108/04.06.2019, întocmită pentru luna mai 2019, care nu atestă realitatea, respectiv zilele de vineri aferente lunii mai 2019 pentru întreg personalul DIEI […]

Nr. 5/29 din 12.06.219

Având în vedere: adresa MEN nr. 8869/15.05.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020; adresa MEN nr. 2375/06.06.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii finanțate de la bugetul de stat […]

Nr. 4/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa MEN nr. 8869/15.05.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020; adresa MEN nr. 2375/06.06.2019 privind numărul de locuri / granturi de studii finanțate de la bugetul de stat […]

Nr. 3/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa dnei conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia – responsabil manifestare „Dascăli bănățeni de ieri și de azi“;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă reprogramarea manifestării „Dascăli bănățeni de ieri și de azi“ pentru data de 16 octombrie 2019.Art. […]