Entries by

Nr. 138 din 04.09.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 2/34 a Consiliului de administraţie din data de 25.07.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:Art.1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinară cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de licenţă Electromecanică, anul IV, în perioada 09.09.2019 […]

Nr. 137 din 04.09.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 3/34 a Consiliului de administraţie din data de 25.07.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.d) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Ordinului MECS nr. 4342/2015 – aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate; Hotărârea Senatului nr.68 din […]

Nr. 136 din 04.09.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1357/11.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.199/11.07.2019; adresa Rectoratului nr.1144/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.160/13.06.2019; prevederile Art.195, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.gg din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița; prevederile Art.54, alin.(4) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.21, alin.(4) din […]

Nr. 135 din 14.08.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor […]

Nr. 1/37 din 21.08.2019

Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 111/20.08.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1668/20.08.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 21.08.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 2.Art. 2. Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Biroului […]

Nr. 2/36 din 08.08.2019

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 656/08.08.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1628/08.08.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.08.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.Art. 3. Prezenta se […]

Nr. 1/36 din 08.08.2019

Având în vedere: adresa BFC nr. 103/06.08.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1605/06.08.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.08.2019, a hotărât:Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2018 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării parțiale a facturii nr. 8/26.07.2019, emisă de […]

Nr. 8/34 din 25.07.2019

Având în vedere: adresa DIMM nr. 63/24.07.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1494/24.07.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Se aprobă achitarea tarifului pentru verificarea dosarului de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii programului de studii universitare de licență Inginerie […]