Entries by Florin P.

Nr. 95 din 23.05.2019

Având în vedere: solicitarea unui grup de 9 studenți de la programul de studii Electromecanică de devansare a examenului de finalizare studii din anul 2019 cu o săptămână, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 83/19.03.2019; adresa Facultății de Inginerie şi Management nr. 288/09.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 135/09.05.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, […]

Nr. 94 din 23.05.2019

Având în vedere: adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 45/14.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 138/14.05.2019; propunerea conducătorului de doctorat, domnul prof. univ. dr. ing. Constantin Viorel Câmpian, privind susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019, înregistrată la secretariatul Departamentului Şcoala Doctorală de Inginerie cu nr. […]

Nr. 93 din 25.05.2019

Având în vedere: Ordinul MENCS nr. 6125/2016, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările ulterioare; Avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 16.05.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Protocolul […]

Nr. 92 din 23.05.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.90 din 25.04.2019 privind reducerea temporară a activității, pentru motive economice; Hotărârea nr. 2/24 a Consiliului de administraţie din data de 16.05.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.05.2019, a hotărât:Art.1. Pe toată durata de valabilitate a Hotărârii Senatului nr. 90 din 25.04.2019,  în cazul […]

Nr. 91 din 23.05.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(1), lit.e din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/24 a Consiliului de administraţie din data de 16.05.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.05.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri […]

Nr. 2/26 din 29.05.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 29.05.2019, a hotărât:Art. 1. În perioada 01.06.2019 –30.09.2019,accesul cu autoturismul în curtea universității va fi permis numai personalului UEMR și studenților UEMR în baza carnetului de student vizat la zi.Art. 2. Diseminarea prezentei către personalul didactic va fi realizată de […]

Nr. 1/26 din 29.05.2019

Având în vedere: Adresa Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița nr. 4062/17.05.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 392/20.05.2019 și la rectorat cu nr. 1012/20.05.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 29.05.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă accesul în curtea universității a celor 28 de mașini, conform tabel […]