Entries by Florin P.

Nr. 123 din 04.07.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1145/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.161/13.06.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.pp din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât: Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind numărul minim de candidaţi admişi pentru ca un […]

Nr. 122 din 04.07.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 418/13.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 164/13.06.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.u din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:Art.1. Începând cu anul universitar 2019-2020, recuperarea activităţilor aplicative, aferente disciplinelor la […]

Nr. 121 din 04.07.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 495/04.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 192/04.07.2019; prevederile Art.213, alin.(2), lit.h. din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:Art.1 Se […]

Nr. 120 din 04.07.2019

Având în vedere: solicitarea doamnei Lavinia Popp, privind desfășurarea de activități didactice, în calitate de conducător de doctorat, în cadrul Școlii doctorale de Sociologie, Filozofie și Științe Politice din cadrul Universității de Vest din Timișoara; faptul că, la ora actuală, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa nu are Şcoală doctorală proprie în domeniul Sociologie; prevederile Art.288, […]

Nr. 119 din 04.07.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 4/31 a Consiliului de administraţie din data de 03.07.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:Art.1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de masterat Administraţie publică europeană, în perioada […]

Nr. 118 din 04.07.219

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 94 din 23.05.2019; Hotărârea Senatului nr. 111 din 20.06.2019; adresa domnului prof. univ. dr. Constantin-Viorel Câmpian, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.174/26.06.2019; prevederile Art.12 din Legea nr.288 din 24 iunie 2004, actualizată;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă […]

Nr. 117 din 04.07.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 1290/03.07.2019, privind componenţa Comisiei de etică universitară din UEMR; prevederile Art.45, alin.(2) din Codul de Etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R77); prevederile Art.11 din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2);Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data […]

Nr. 116 din 04.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.30, alin.(6) şi (7) din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 398/26.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1215/26.06.2019, privind componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de lector, poziţia 30 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie […]

Nr. 115 din 04.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.mm din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Hotărârii Senatului nr.90 din 25.04.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2018-2019 pentru Facultatea de Inginerie şi Management privind susţinerea colocviului de practică în […]