Entries by Florin P.

Nr. 134 din 23.07.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 1357/11.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 199/11.07.2019; adresa Rectoratului nr. 1144/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 160/13.06.2019; prevederile Art.195, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. g din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița; prevederile Art. 54, alin. (4) din Carta […]

Nr. 133 din 23.07.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1357/11.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.199/11.07.2019; prevederile Art.292 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.pp din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind numărul […]

Nr. 132 din 23.07.2019

Având în vedere: solicitarea domnului lector univ. dr. Răzvan Ruşeţ privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”; prevederile Art.288, alin.(3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.07.2019, a […]

Nr. 131 din 23.07.2019

Având în vedere: solicitarea domnului prof. univ. dr. Florin Dobrei privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora, în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.208 din data de 22.07.2019; solicitarea domnului prof. univ. dr. Florin […]

Nr. 130 din 23.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial […]

Nr. 129 din 23.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.30, Art.31 şi Art.32 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 361/15.07.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1393/15.07.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar universitar – poziţia 8 şi 9 şi lector – […]

Nr. 128 din 23.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.209 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.28, alin.(1), (2) şi (5) din Ordinul MECS nr. 3751/2015 consolidat de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior; prevederile Art.5, alin.(1) şi […]